LỘ TRÌNH HỌC CHƯƠNG TRÌNH B1

LEVEL PET, IELTs (4.0-5.0), TOEFL iBT (42-71), TOEIC Total (550-780)

Những gì bạn có thể làm với trình độ Anh ngữ B1
 • Có thể hiểu những điểm chính được diễn đạt chuẩn và rõ ràng về những vấn đề quen thuộc thường gặp trong công việc, học tập, giải trí,...

 • Có thể đối phó với hầu hết các tình huống có thể phát sinh khi đến một nơi mà tiếng Anh được sử dụng.

 • Có thể viết các nội dung đơn giản có kết nối về các chủ đề quen thuộc hoặc về sở thích cá nhân.

 • Có thể mô tả các kinh nghiệm và sự kiện, ước mơ, hy vọng và hoài bão và đưa ra lý do, giải thích ngắn gọn cho các ý kiến và kế hoạch.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Học viên sẽ tham gia chương trình học 180 tiếng gồm 3 khóa, mỗi khóa 60 tiếng để hoàn thành chương trình B1

Thời gian học có thể linh động phụ thuộc vào khả năng tiếp thu của học viên

KHÓA 1

( 60 giờ )
 • Học theo giáo trình - 35 giờ

 • Tìm hiểu chủ đề yêu thích - 10 giờ

 • Học theo giáo trình - 15 giờ

 • Giáo trình : Close Up B1, Cambridge English Prepare 4, Destination Grammar and Vocabulary B1, Impact 2, Time Zones 1

KHÓA 2

( 60 giờ )
 • Học theo giáo trình - 35 giờ

 • Tìm hiểu chủ đề yêu thích - 10 giờ

 • Học theo giáo trình - 15 giờ

 • Giáo trình : Close Up B1+, Cambridge English Prepare 5, Destination Grammar and Vocabulary B1, Impact 2, Time Zones 1

KHÓA 3

( 60 giờ )
 • Học theo giáo trình - 35 giờ

 • Tìm hiểu chủ đề yêu thích - 10 giờ

 • Học theo giáo trình - 15 giờ

 • Giáo trình : Close Up B1+, Cambridge English Prepare 5, Destination Grammar and Vocabulary B1, Impact 2, Time Zones 1

Các kỹ năng tiếng Anh chi tiết của B1
 • Trao đổi về những hy vọng và ước mơ trong tương lai của cá nhân và trong công việc.

 • Sắp xếp một cuộc phỏng vấn việc làm và tham gia phỏng vấn cho một công việc trong lĩnh vực chuyên môn của bạn.

 • Nói về thói quen xem truyền hình của bạn và các chương trình yêu thích.

 • Mô tả về học vấn của bạn và những kế hoạch đào tạo trong tương lai.

 • Nói về loại nhạc và xu hướng âm nhạc yêu thích của bạn và lên kế hoạch ra ngoài buổi tối để nghe nhạc sống.

 • Nói về việc duy trì một lối sống lành mạnh và đưa ra và nhận những lời khuyên về các thói quen lành mạnh.

 • Nói về các mối quan hệ, kể cả việc gặp gỡ người khác thông qua mạng xã hội.

 • Đi đến một nhà hàng, gọi đồ ăn, tham gia vào cuộc trò chuyện ăn tối lịch sự và trả tiền cho đồ ăn của bạn.

 • Tham gia vào các cuộc đàm phán trong lĩnh vực chuyên môn của bạn, nếu bạn được trợ giúp để hiểu một số điểm.

 • Trao đổi về các vấn đề an toàn lao động, báo cáo một tai nạn và giải thích các quy tắc và quy định.

 • Trao đổi về hành vi lịch sự và phản hồi thích hợp đối với hành vi bất lịch sự.

Lộ trình đào tạo tiếng Anh

tại Lettutor

Đào tạo khả năng sử dụng ngôn ngữ theo 6 bậc, từ cấp độ Pre A1 cho người mới bắt đầu, cho đến cấp độ C2 cho những người đã thành thạo tiếng Anh.

Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu (CEFR)

Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu (CEFR)

Bảng quy đổi trình độ

KỲ THIĐIỂM QUY ĐỔI
TOEFL iBT42-71
IELTS4.0-5.0
TOEIC (R&L) Total550-780
Cambridge English Scale140-159
Global Scale of English (Pearson)43-58

Tìm hiểu về trình độ Anh ngữ B2 và thành tích có thể đạt được khi đạt trình độ trên trung cấp.

KHÓA HỌC B2