June 19, 2024 8:14 AM

Phân biệt Their, There và They're trong tiếng Anh

Their, There và They're khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác ba từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ba từ "Their", "There" và "They're" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa ba từ này.

I. Their là gì?

Their là một tính từ sở hữu, dùng để chỉ sự sở hữu của "họ". Phát âm của Their trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ðeər/.

Ví dụ:

 • Their house is very beautiful. (Nhà của họ rất đẹp.)
 • I met their parents yesterday. (Tôi đã gặp bố mẹ của họ hôm qua.)

II. There là gì?

There là một trạng từ hoặc đại từ, dùng để chỉ vị trí hoặc sự tồn tại của một vật hay một người. Phát âm của There trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ðeər/.

Ví dụ:

 • The book is over there on the table. (Cuốn sách ở kia trên bàn.)
 • There are many flowers in the garden. (Có nhiều hoa trong vườn.)

III. They're là gì?

They're là dạng rút gọn của "they are". Phát âm của They're trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ðeər/.

Ví dụ:

 • They're going to the cinema tonight. (Họ sẽ đi xem phim tối nay.)
 • I think they're happy with the new arrangement. (Tôi nghĩ họ hài lòng với sự sắp xếp mới.)

IV. Sự khác biệt chính giữa Their, There và They're

 1. Từ loại:

  • Their: Tính từ sở hữu, dùng để chỉ sự sở hữu của "họ".
  • There: Trạng từ hoặc đại từ, dùng để chỉ vị trí hoặc sự tồn tại.
  • They're: Dạng rút gọn của "they are".
 2. Ngữ cảnh:

  • Their: Dùng khi nói về sự sở hữu của "họ".
  • There: Dùng khi chỉ vị trí của một vật hoặc người, hoặc khi nói về sự tồn tại.
  • They're: Dùng khi muốn nói "they are".

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của their, there và they're chính là "Their" là tính từ sở hữu dùng để chỉ sự sở hữu của "họ", "There" là trạng từ hoặc đại từ dùng để chỉ vị trí hoặc sự tồn tại, và "They're" là dạng rút gọn của "they are".

Việc hiểu và phân biệt rõ "their", "there" và "they're" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Their, There và They're, cùng với các câu ví dụ:

 • Our (của chúng tôi): Our car is parked outside. (Xe của chúng tôi đậu bên ngoài.)
 • Here (ở đây): Please come here. (Vui lòng đến đây.)
 • It's (dạng rút gọn của "it is" hoặc "it has"): It's raining outside. (Trời đang mưa bên ngoài.)
 • Your (của bạn): Your book is on the table. (Sách của bạn ở trên bàn.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.