June 19, 2024 8:13 AM

Phân biệt Allude và Elude trong tiếng Anh

Allude và Elude khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác hai từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hai từ "Allude" và "Elude" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai từ này.

I. Allude là gì?

Allude là một động từ, có nghĩa là ám chỉ hoặc nhắc đến điều gì đó một cách gián tiếp. Phát âm của Allude trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /əˈluːd/.

Ví dụ:

 • She alluded to her past experiences without giving any details. (Cô ấy đã ám chỉ đến những trải nghiệm trong quá khứ của mình mà không đưa ra chi tiết nào.)
 • The author often alludes to classical literature in his novels. (Tác giả thường ám chỉ đến văn học cổ điển trong các tiểu thuyết của mình.)

II. Elude là gì?

Elude là một động từ, có nghĩa là tránh né hoặc trốn tránh khỏi ai đó hoặc điều gì đó một cách khéo léo. Phát âm của Elude trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ɪˈluːd/.

Ví dụ:

 • The thief managed to elude the police for several days. (Tên trộm đã trốn tránh cảnh sát trong vài ngày.)
 • Despite his best efforts, success continued to elude him. (Dù đã cố gắng hết sức, thành công vẫn tiếp tục trốn tránh anh ấy.)

III. Sự khác biệt chính giữa Allude và Elude

 1. Từ loại:

  • Allude: Động từ, có nghĩa là ám chỉ hoặc nhắc đến điều gì đó một cách gián tiếp.
  • Elude: Động từ, có nghĩa là tránh né hoặc trốn tránh khỏi ai đó hoặc điều gì đó một cách khéo léo.
 2. Ngữ cảnh:

  • Allude: Dùng khi nói về việc ám chỉ hoặc nhắc đến điều gì đó mà không nói rõ ra.
  • Elude: Dùng khi nói về việc tránh né hoặc trốn tránh một cách khéo léo.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của allude và elude chính là "Allude" là động từ có nghĩa là ám chỉ hoặc nhắc đến điều gì đó một cách gián tiếp, trong khi "Elude" là động từ có nghĩa là tránh né hoặc trốn tránh khỏi ai đó hoặc điều gì đó một cách khéo léo.

Việc hiểu và phân biệt rõ "allude" và "elude" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Allude và Elude, cùng với các câu ví dụ:

 • Hint (gợi ý): He gave a hint about the surprise party. (Anh ấy đã gợi ý về bữa tiệc bất ngờ.)
 • Refer (nhắc đến): She referred to her notes during the presentation. (Cô ấy nhắc đến các ghi chú của mình trong suốt bài thuyết trình.)
 • Evade (tránh né): He tried to evade answering the difficult question. (Anh ấy cố gắng tránh né trả lời câu hỏi khó.)
 • Dodge (né tránh): The child dodged the ball easily. (Đứa trẻ dễ dàng né tránh quả bóng.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.