June 19, 2024 8:12 AM

Phân biệt Break và Brake trong tiếng Anh

Break và Brake khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác hai từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hai từ "Break" và "Brake" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai từ này.

I. Break là gì?

Break là một động từ hoặc danh từ, có nghĩa là làm vỡ, phá vỡ hoặc sự nghỉ ngơi. Phát âm của Break trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /breɪk/.

Ví dụ:

 • (Động từ) She accidentally broke the vase. (Cô ấy vô tình làm vỡ chiếc bình.)
 • (Danh từ) Let's take a break. (Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút.)

II. Brake là gì?

Brake là một danh từ hoặc động từ, có nghĩa là phanh hoặc hãm lại. Phát âm của Brake trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /breɪk/.

Ví dụ:

 • (Danh từ) The car's brakes failed suddenly. (Phanh xe của chiếc xe đột nhiên hỏng.)
 • (Động từ) You need to brake gently on icy roads. (Bạn cần phanh nhẹ nhàng trên đường băng.)

III. Sự khác biệt chính giữa Break và Brake

 1. Từ loại:

  • Break: Động từ hoặc danh từ, có nghĩa là làm vỡ, phá vỡ hoặc sự nghỉ ngơi.
  • Brake: Danh từ hoặc động từ, có nghĩa là phanh hoặc hãm lại.
 2. Ngữ cảnh:

  • Break: Dùng khi nói về việc làm vỡ một vật gì đó hoặc khi nói về sự nghỉ ngơi.
  • Brake: Dùng khi nói về hệ thống phanh của xe hoặc hành động phanh xe.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của break và brake chính là "Break" là động từ hoặc danh từ có nghĩa là làm vỡ, phá vỡ hoặc sự nghỉ ngơi, trong khi "Brake" là danh từ hoặc động từ có nghĩa là phanh hoặc hãm lại.

Việc hiểu và phân biệt rõ "break" và "brake" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Break và Brake, cùng với các câu ví dụ:

 • Shatter (làm vỡ tan): The glass shattered into many pieces. (Chiếc kính vỡ tan thành nhiều mảnh.)
 • Pause (tạm dừng): Let's pause the video for a moment. (Hãy tạm dừng video một chút.)
 • Stop (dừng lại): He had to stop the car suddenly. (Anh ấy phải dừng xe đột ngột.)
 • Halt (tạm dừng): The project came to a halt due to lack of funds. (Dự án phải tạm dừng do thiếu kinh phí.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.