June 19, 2024 8:11 AM

Phân biệt Precede và Proceed trong tiếng Anh

Precede và Proceed khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác hai từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hai từ "Precede" và "Proceed" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai từ này.

I. Precede là gì?

Precede là một động từ, có nghĩa là xảy ra hoặc tồn tại trước điều gì đó. Phát âm của Precede trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /prɪˈsiːd/.

Ví dụ:

 • A sudden drop in temperature preceded the storm. (Một sự giảm nhiệt độ đột ngột đã xảy ra trước cơn bão.)
 • The speech was preceded by a brief introduction. (Bài phát biểu được giới thiệu ngắn gọn trước đó.)

II. Proceed là gì?

Proceed là một động từ, có nghĩa là tiếp tục hoặc tiến hành điều gì đó sau khi đã dừng lại hoặc bị gián đoạn. Phát âm của Proceed trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /prəˈsiːd/.

Ví dụ:

 • After the interruption, she proceeded with her presentation. (Sau sự gián đoạn, cô ấy tiếp tục bài thuyết trình của mình.)
 • We can proceed with the meeting once everyone arrives. (Chúng ta có thể tiếp tục cuộc họp khi mọi người đến.)

III. Sự khác biệt chính giữa Precede và Proceed

 1. Từ loại:

  • Precede: Động từ, có nghĩa là xảy ra hoặc tồn tại trước điều gì đó.
  • Proceed: Động từ, có nghĩa là tiếp tục hoặc tiến hành điều gì đó sau khi đã dừng lại hoặc bị gián đoạn.
 2. Ngữ cảnh:

  • Precede: Dùng khi nói về việc một sự kiện hoặc hành động xảy ra trước một sự kiện hoặc hành động khác.
  • Proceed: Dùng khi nói về việc tiếp tục hoặc tiến hành một hành động sau khi đã dừng lại hoặc bị gián đoạn.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của precede và proceed chính là "Precede" là động từ có nghĩa là xảy ra hoặc tồn tại trước điều gì đó, trong khi "Proceed" là động từ có nghĩa là tiếp tục hoặc tiến hành điều gì đó sau khi đã dừng lại hoặc bị gián đoạn.

Việc hiểu và phân biệt rõ "precede" và "proceed" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Precede và Proceed, cùng với các câu ví dụ:

 • Anticipate (dự đoán): We anticipate that sales will increase next quarter. (Chúng tôi dự đoán rằng doanh số sẽ tăng vào quý tới.)
 • Follow (theo sau): The speech will be followed by a Q&A session. (Bài phát biểu sẽ được theo sau bởi phần hỏi đáp.)
 • Continue (tiếp tục): Please continue with your work. (Vui lòng tiếp tục công việc của bạn.)
 • Advance (tiến triển): The project is advancing smoothly. (Dự án đang tiến triển suôn sẻ.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.