June 19, 2024 8:09 AM

Phân biệt In time và On time trong tiếng Anh

In time và On time khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác hai cụm từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những cụm từ có ý nghĩa liên quan đến thời gian nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Hai cụm từ "In time" và "On time" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai cụm từ này.

I. In time là gì?

In time là một cụm từ, có nghĩa là vừa kịp lúc, không quá muộn để làm gì đó. Phát âm của In time trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ɪn taɪm/.

Ví dụ:

 • We arrived just in time for the movie. (Chúng tôi đến vừa kịp lúc cho bộ phim.)
 • He was able to finish the assignment in time. (Anh ấy đã hoàn thành bài tập kịp lúc.)

II. On time là gì?

On time là một cụm từ, có nghĩa là đúng giờ, không trễ. Phát âm của On time trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ɒn taɪm/.

Ví dụ:

 • The train arrived on time. (Chuyến tàu đã đến đúng giờ.)
 • Please make sure you are on time for the meeting. (Hãy chắc chắn rằng bạn đến đúng giờ cho cuộc họp.)

III. Sự khác biệt chính giữa In time và On time

 1. Ý nghĩa:

  • In time: Vừa kịp lúc, không quá muộn để làm gì đó.
  • On time: Đúng giờ, không trễ.
 2. Ngữ cảnh:

  • In time: Dùng khi nói về việc làm gì đó kịp lúc, không bị trễ. Ví dụ, bạn đến một nơi nào đó hoặc hoàn thành một việc gì đó ngay trước khi quá muộn.
  • On time: Dùng khi nói về việc đúng giờ, không bị trễ. Ví dụ, bạn đến một cuộc hẹn hoặc sự kiện vào thời gian đã được định trước.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của in time và on time chính là "In time" có nghĩa là vừa kịp lúc, không quá muộn để làm gì đó, trong khi "On time" có nghĩa là đúng giờ, không trễ.

Việc hiểu và phân biệt rõ "in time" và "on time" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng cụm từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề In time và On time, cùng với các câu ví dụ:

 • Punctual (đúng giờ): He is always punctual for his appointments. (Anh ấy luôn đúng giờ cho các cuộc hẹn của mình.)
 • Deadline (hạn chót): The deadline for the project is next Monday. (Hạn chót cho dự án là thứ Hai tới.)
 • Early (sớm): She arrived at the airport early. (Cô ấy đến sân bay sớm.)
 • Late (muộn): He was late for the meeting. (Anh ấy đến muộn cuộc họp.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.