June 19, 2024 8:09 AM

Phân biệt Take part và Take place trong tiếng Anh

Take part và Take place khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác hai cụm từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những cụm từ có ý nghĩa liên quan đến sự tham gia và diễn ra nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Hai cụm từ "Take part" và "Take place" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai cụm từ này.

I. Take part là gì?

Take part là một cụm động từ, có nghĩa là tham gia vào một hoạt động hoặc sự kiện nào đó. Phát âm của Take part trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /teɪk pɑːrt/.

Ví dụ:

 • Many students took part in the science competition. (Nhiều học sinh đã tham gia cuộc thi khoa học.)
 • She decided to take part in the marathon. (Cô ấy quyết định tham gia vào cuộc chạy marathon.)

II. Take place là gì?

Take place là một cụm động từ, có nghĩa là diễn ra hoặc xảy ra. Phát âm của Take place trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /teɪk pleɪs/.

Ví dụ:

 • The meeting will take place at 3 PM. (Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều.)
 • The festival takes place every year in July. (Lễ hội diễn ra hàng năm vào tháng Bảy.)

III. Sự khác biệt chính giữa Take part và Take place

 1. Ý nghĩa:

  • Take part: Tham gia vào một hoạt động hoặc sự kiện nào đó.
  • Take place: Diễn ra hoặc xảy ra.
 2. Ngữ cảnh:

  • Take part: Dùng khi nói về việc tham gia hoặc trở thành một phần của một hoạt động, sự kiện.
  • Take place: Dùng khi nói về thời gian hoặc địa điểm mà một sự kiện, hoạt động xảy ra.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của take part và take place chính là "Take part" có nghĩa là tham gia vào một hoạt động hoặc sự kiện nào đó, trong khi "Take place" có nghĩa là diễn ra hoặc xảy ra.

Việc hiểu và phân biệt rõ "take part" và "take place" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng cụm từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Take part và Take place, cùng với các câu ví dụ:

 • Participate (tham gia): She participated in the workshop. (Cô ấy đã tham gia hội thảo.)
 • Join (gia nhập): Would you like to join our club? (Bạn có muốn gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi không?)
 • Occur (xảy ra): The accident occurred in the early morning. (Tai nạn xảy ra vào sáng sớm.)
 • Happen (diễn ra): What will happen if we don't take action? (Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không hành động?)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.