June 19, 2024 6:01 AM

Phân biệt Break up, Break down, Break in và Break out trong tiếng Anh

Break up, Break down, Break in và Break out khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác bốn cụm từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có nhiều cụm từ có nghĩa khác nhau mặc dù có cấu trúc tương tự. Các cụm từ "Break up", "Break down", "Break in" và "Break out" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa bốn cụm từ này.

I. Break up là gì?

Break up là một cụm động từ, có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh, bao gồm:

 1. Chia tay (trong mối quan hệ):

  • They decided to break up after five years together. (Họ quyết định chia tay sau năm năm bên nhau.)
 2. Chia nhỏ, phân tách:

  • The company will break up into smaller units. (Công ty sẽ chia thành các đơn vị nhỏ hơn.)
 3. Kết thúc (sự kiện, cuộc họp):

  • The meeting broke up at 4 PM. (Cuộc họp kết thúc lúc 4 giờ chiều.)

Phát âm của Break up trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /breɪk ʌp/.

II. Break down là gì?

Break down là một cụm động từ, có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh, bao gồm:

 1. Hỏng hóc (máy móc):

  • My car broke down on the way to work. (Xe của tôi bị hỏng trên đường đi làm.)
 2. Sụp đổ, suy sụp (tinh thần):

  • She broke down in tears after hearing the news. (Cô ấy bật khóc sau khi nghe tin.)
 3. Phân tích chi tiết, giải thích kỹ lưỡng:

  • The teacher broke down the complex problem into simpler parts. (Giáo viên phân tích chi tiết vấn đề phức tạp thành các phần đơn giản hơn.)

Phát âm của Break down trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /breɪk daʊn/.

III. Break in là gì?

Break in là một cụm động từ, có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh, bao gồm:

 1. Đột nhập (vào nhà, tòa nhà):

  • Thieves broke in and stole the jewelry. (Kẻ trộm đột nhập và lấy cắp trang sức.)
 2. Làm quen với cái gì đó mới:

  • It took a while to break in my new shoes. (Mất một thời gian để làm quen với đôi giày mới của tôi.)

Phát âm của Break in trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /breɪk ɪn/.

IV. Break out là gì?

Break out là một cụm động từ, có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh, bao gồm:

 1. Bùng nổ, bùng phát (chiến tranh, dịch bệnh):

  • A fire broke out in the building last night. (Một vụ hỏa hoạn bùng phát trong tòa nhà đêm qua.)
 2. Trốn thoát:

  • The prisoners managed to break out of jail. (Các tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù.)

Phát âm của Break out trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /breɪk aʊt/.

V. Sự khác biệt chính giữa Break up, Break down, Break in và Break out

 1. Ý nghĩa:

  • Break up: Chia tay, chia nhỏ, kết thúc.
  • Break down: Hỏng hóc, sụp đổ, phân tích chi tiết.
  • Break in: Đột nhập, làm quen với cái gì đó mới.
  • Break out: Bùng nổ, bùng phát, trốn thoát.
 2. Ngữ cảnh:

  • Break up: Dùng khi nói về việc kết thúc mối quan hệ, chia nhỏ hoặc kết thúc một sự kiện.
  • Break down: Dùng khi nói về sự hỏng hóc của máy móc, sự sụp đổ về tinh thần hoặc phân tích chi tiết.
  • Break in: Dùng khi nói về việc đột nhập vào nhà hoặc làm quen với cái gì đó mới.
  • Break out: Dùng khi nói về việc bùng nổ hoặc bùng phát của sự kiện tiêu cực hoặc trốn thoát.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của break up, break down, break in và break out chính là "Break up" có nghĩa là chia tay, chia nhỏ, kết thúc, "Break down" có nghĩa là hỏng hóc, sụp đổ, phân tích chi tiết, "Break in" có nghĩa là đột nhập, làm quen với cái gì đó mới, và "Break out" có nghĩa là bùng nổ, bùng phát, trốn thoát.

Việc hiểu và phân biệt rõ "break up", "break down", "break in" và "break out" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng cụm từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Break up, Break down, Break in và Break out, cùng với các câu ví dụ:

 • Separate (chia tách): They decided to separate after ten years of marriage. (Họ quyết định chia tay sau mười năm kết hôn.)
 • Malfunction (trục trặc): The machine malfunctioned and stopped working. (Máy móc bị trục trặc và ngừng hoạt động.)
 • Intrude (xâm nhập): Someone intruded into our house last night. (Ai đó đã xâm nhập vào nhà chúng tôi đêm qua.)
 • Erupt (phun trào): The volcano erupted suddenly. (Núi lửa phun trào đột ngột.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.