June 19, 2024 5:59 AM

Phân biệt Run out, Run over, Run into và Run through trong tiếng Anh

Run out, Run over, Run into và Run through khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác bốn cụm từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có nhiều cụm từ có nghĩa khác nhau mặc dù có cấu trúc tương tự. Các cụm từ "Run out", "Run over", "Run into" và "Run through" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa bốn cụm từ này.

I. Run out là gì?

Run out là một cụm động từ, có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh, bao gồm:

 1. Hết, cạn kiệt:

  • We have run out of milk. (Chúng tôi hết sữa rồi.)
 2. Hết thời hạn:

  • My passport runs out next month. (Hộ chiếu của tôi hết hạn vào tháng tới.)

Phát âm của Run out trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /rʌn aʊt/.

II. Run over là gì?

Run over là một cụm động từ, có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh, bao gồm:

 1. Cán qua (bằng xe):

  • He accidentally ran over a squirrel. (Anh ấy vô tình cán qua một con sóc.)
 2. Xem qua, ôn lại:

  • Let's run over the plan one more time. (Chúng ta hãy xem qua kế hoạch một lần nữa.)

Phát âm của Run over trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /rʌn ˈoʊvər/.

III. Run into là gì?

Run into là một cụm động từ, có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh, bao gồm:

 1. Tình cờ gặp:

  • I ran into an old friend at the supermarket. (Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ ở siêu thị.)
 2. Gặp phải khó khăn hoặc vấn đề:

  • We ran into some problems with the new software. (Chúng tôi gặp phải một số vấn đề với phần mềm mới.)

Phát âm của Run into trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /rʌn ˈɪntuː/.

IV. Run through là gì?

Run through là một cụm động từ, có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh, bao gồm:

 1. Chạy thử, diễn tập:

  • Let's run through the presentation once more. (Chúng ta hãy chạy thử bài thuyết trình một lần nữa.)
 2. Tiêu hết tiền hoặc tài nguyên nhanh chóng:

  • He quickly ran through his inheritance. (Anh ấy nhanh chóng tiêu hết khoản thừa kế của mình.)
 3. Đâm xuyên qua:

  • The sword ran through his chest. (Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực anh ấy.)

Phát âm của Run through trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /rʌn θruː/.

V. Sự khác biệt chính giữa Run out, Run over, Run into và Run through

 1. Ý nghĩa:

  • Run out: Hết, cạn kiệt; hết thời hạn.
  • Run over: Cán qua (bằng xe); xem qua, ôn lại.
  • Run into: Tình cờ gặp; gặp phải khó khăn hoặc vấn đề.
  • Run through: Chạy thử, diễn tập; tiêu hết tiền hoặc tài nguyên nhanh chóng; đâm xuyên qua.
 2. Ngữ cảnh:

  • Run out: Dùng khi nói về việc hết hoặc cạn kiệt một nguồn tài nguyên, hoặc hết thời hạn.
  • Run over: Dùng khi nói về việc cán qua thứ gì đó bằng xe, hoặc xem qua, ôn lại kế hoạch hoặc tài liệu.
  • Run into: Dùng khi nói về việc tình cờ gặp ai đó, hoặc gặp phải khó khăn hoặc vấn đề.
  • Run through: Dùng khi nói về việc chạy thử, diễn tập một kế hoạch hoặc bài thuyết trình, tiêu hết tiền hoặc tài nguyên nhanh chóng, hoặc đâm xuyên qua cái gì đó.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của run out, run over, run into và run through chính là "Run out" có nghĩa là hết, cạn kiệt hoặc hết thời hạn, "Run over" có nghĩa là cán qua hoặc xem qua, ôn lại, "Run into" có nghĩa là tình cờ gặp hoặc gặp phải khó khăn, và "Run through" có nghĩa là chạy thử, diễn tập, tiêu hết tiền hoặc tài nguyên nhanh chóng, hoặc đâm xuyên qua.

Việc hiểu và phân biệt rõ "run out", "run over", "run into" và "run through" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng cụm từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Phân biệt run out, run over, run into và run through, cùng với các câu ví dụ:

 • Exhaust (cạn kiệt): They have exhausted all their resources. (Họ đã cạn kiệt tất cả nguồn tài nguyên của mình.)
 • Hit (đâm vào, va vào): The car hit a tree. (Chiếc xe đâm vào một cái cây.)
 • Encounter (gặp phải): We encountered several difficulties during the project. (Chúng tôi gặp phải một số khó khăn trong suốt dự án.)
 • Rehearse (diễn tập): They are rehearsing for the school play. (Họ đang diễn tập cho vở kịch của trường.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.