June 19, 2024 6:00 AM

Phân biệt Pull in, Pull over, Pull through và Pull apart trong tiếng Anh

Pull in, Pull over, Pull through và Pull apart khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác bốn cụm từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có nhiều cụm từ có nghĩa khác nhau mặc dù có cấu trúc tương tự. Các cụm từ "Pull in", "Pull over", "Pull through" và "Pull apart" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa bốn cụm từ này.

I. Pull in là gì?

Pull in là một cụm động từ, có nghĩa là xe rẽ vào và dừng lại (ở đâu đó). Phát âm của Pull in trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /pʊl ɪn/.

Ví dụ:

 • The train pulled in at the station on time. (Chuyến tàu đã vào ga đúng giờ.)
 • Can you pull in to that parking spot? (Bạn có thể rẽ vào chỗ đỗ xe đó không?)

II. Pull over là gì?

Pull over là một cụm động từ, có nghĩa là dừng xe bên lề đường. Phát âm của Pull over trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /pʊl ˈoʊvər/.

Ví dụ:

 • The police officer signaled for him to pull over. (Cảnh sát ra hiệu cho anh ấy dừng xe bên lề đường.)
 • I need to pull over and check the map. (Tôi cần dừng xe lại để kiểm tra bản đồ.)

III. Pull through là gì?

Pull through là một cụm động từ, có nghĩa là vượt qua khó khăn hoặc hồi phục sau một căn bệnh nặng. Phát âm của Pull through trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /pʊl θruː/.

Ví dụ:

 • She was very sick, but she managed to pull through. (Cô ấy bị ốm rất nặng, nhưng cuối cùng cô ấy đã hồi phục.)
 • With everyone's support, he pulled through the tough times. (Với sự ủng hộ của mọi người, anh ấy đã vượt qua những thời gian khó khăn.)

IV. Pull apart là gì?

Pull apart là một cụm động từ, có nghĩa là tách ra, xé rời hoặc làm rời ra. Phát âm của Pull apart trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /pʊl əˈpɑːrt/.

Ví dụ:

 • The strong wind pulled the tent apart. (Gió mạnh đã làm rách lều.)
 • They were so angry that they had to be pulled apart. (Họ tức giận đến mức phải được can ngăn ra.)

V. Sự khác biệt chính giữa Pull in, Pull over, Pull through và Pull apart

 1. Ý nghĩa:

  • Pull in: Xe rẽ vào và dừng lại (ở đâu đó).
  • Pull over: Dừng xe bên lề đường.
  • Pull through: Vượt qua khó khăn hoặc hồi phục sau một căn bệnh nặng.
  • Pull apart: Tách ra, xé rời hoặc làm rời ra.
 2. Ngữ cảnh:

  • Pull in: Dùng khi nói về việc xe rẽ vào và dừng lại ở một nơi cụ thể.
  • Pull over: Dùng khi nói về việc dừng xe bên lề đường theo yêu cầu.
  • Pull through: Dùng khi nói về việc vượt qua khó khăn hoặc hồi phục sau bệnh tật.
  • Pull apart: Dùng khi nói về việc tách ra, xé rời hoặc làm rời ra thứ gì đó.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của pull in, pull over, pull through và pull apart chính là "Pull in" có nghĩa là xe rẽ vào và dừng lại ở đâu đó, "Pull over" có nghĩa là dừng xe bên lề đường, "Pull through" có nghĩa là vượt qua khó khăn hoặc hồi phục sau bệnh tật, và "Pull apart" có nghĩa là tách ra, xé rời hoặc làm rời ra thứ gì đó.

Việc hiểu và phân biệt rõ "pull in", "pull over", "pull through" và "pull apart" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng cụm từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Pull in, Pull over, Pull through và Pull apart, cùng với các câu ví dụ:

 • Park (đỗ xe): You can park your car here. (Bạn có thể đỗ xe ở đây.)
 • Recover (hồi phục): He recovered quickly from his illness. (Anh ấy hồi phục nhanh chóng sau cơn bệnh.)
 • Separate (tách ra): They decided to separate after many years together. (Họ quyết định tách ra sau nhiều năm bên nhau.)
 • Detach (tháo rời): Please detach the form and return it to us. (Vui lòng tháo rời mẫu đơn và gửi lại cho chúng tôi.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.