July 2, 2024 10:58 AM

Cách Sử Dụng Đúng Các Đại Từ Sở Hữu (Possessive Pronouns)

I. Giới thiệu về đại từ sở hữu (Possessive Pronouns)

1. Định nghĩa đại từ sở hữu (possessive pronouns)

Đại từ sở hữu (possessive pronouns) là những từ dùng để chỉ quyền sở hữu hoặc mối quan hệ giữa các đối tượng mà không cần phải nhắc lại danh từ. Chúng thường được sử dụng để thay thế cho danh từ đã được đề cập trước đó, giúp tránh lặp từ và làm cho câu văn trở nên súc tích hơn. Việc sử dụng đúng đại từ sở hữu là một phần quan trọng trong việc học tiếng Anh giao tiếp.

2. Tầm quan trọng của đại từ sở hữu trong tiếng Anh giao tiếp

Trong tiếng Anh giao tiếp, việc sử dụng đúng đại từ sở hữu không chỉ giúp câu nói của bạn trở nên tự nhiên hơn mà còn tránh được những hiểu lầm không đáng có. Đại từ sở hữu giúp xác định rõ ràng quyền sở hữu và mối quan hệ giữa các đối tượng trong câu, làm cho thông điệp của bạn trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn. Đặc biệt, khi tham gia các đoạn hội thoại giao tiếp Tiếng Anh, việc nắm vững đại từ sở hữu sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn với người đối diện.II. Danh sách các đại từ sở hữu trong tiếng Anh

1. Các đại từ sở hữu phổ biến

Đại từ sở hữu (Possessive Pronoun)Nghĩa (Meaning)
MineCủa tôi
YoursCủa bạn
HisCủa anh ấy
HersCủa cô ấy
ItsCủa nó
OursCủa chúng tôi
TheirsCủa họ

2. Cách nhận diện đại từ sở hữu

Đại từ sở hữu thường đứng một mình và không cần kèm theo danh từ. Chúng thay thế cho cụm danh từ sở hữu trước đó. Ví dụ: "This book is mine" (Quyển sách này là của tôi).III. Cách sử dụng đại từ sở hữu (Possessive Pronouns)

1. Sử dụng đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) trong câu

Đại từ sở hữu được sử dụng để thay thế cho cụm danh từ sở hữu nhằm tránh lặp lại danh từ. Việc này giúp câu văn trở nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Dưới đây là một số ví dụ minh họa:

 • "That is my car." => "That car is mine."

 • "Their house is big." => "The big house is theirs."

 • "This is your book." => "This book is yours."

Sử dụng đại từ sở hữu trong câu không chỉ giúp bạn tiết kiệm từ ngữ mà còn làm cho câu văn trở nên rõ ràng và mạch lạc hơn. Điều này đặc biệt hữu ích trong giao tiếp hàng ngày, khi bạn cần diễn đạt nhanh chóng và chính xác.

2. Ví dụ minh họa cách sử dụng đúng đại từ sở hữu

 • "I lost my pen. Is this one yours?"
  (Tôi mất bút của mình. Cái này có phải của bạn không?)

 • "We have our tickets. Do you have yours?"
  (Chúng tôi có vé của chúng tôi. Bạn có vé của bạn không?)

 • "This is not my fault. It’s theirs."
  (Đây không phải là lỗi của tôi. Đó là lỗi của họ.)

Những ví dụ trên cho thấy cách sử dụng đại từ sở hữu để thay thế cho các cụm danh từ đã được nhắc đến trước đó, giúp câu văn trở nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn.IV. Phân biệt đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) và tính từ sở hữu (Possessive Adjectives)

1. Định nghĩa và ví dụ về tính từ sở hữu (possessive adjectives)

Tính từ sở hữu (possessive adjectives) là những từ đứng trước danh từ để chỉ quyền sở hữu. Các tính từ sở hữu bao gồm: my, your, his, her, its, our, their. Dưới đây là một số ví dụ:

 • "This is my book."
  (Đây là quyển sách của tôi.)

 • "Is that your car?"
  (Đó có phải là xe của bạn không?)

 • "Their house is very beautiful."
  (Nhà của họ rất đẹp.)

Tính từ sở hữu luôn đi kèm với một danh từ và không thể đứng một mình. Chúng giúp xác định rõ ràng danh từ nào thuộc về ai.

2. Sự khác biệt giữa đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

Đại từ sở hữu và tính từ sở hữu đều chỉ quyền sở hữu nhưng chúng có cách sử dụng khác nhau:

 • Tính từ sở hữu (Possessive Adjectives): Đứng trước danh từ và luôn đi kèm với danh từ đó. Ví dụ: "This is my car."
 • Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns): Đứng một mình và thay thế cho cụm danh từ sở hữu. Ví dụ: "This car is mine."

Sự khác biệt này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cấu trúc câu và ý nghĩa của câu. Hiểu rõ sự khác biệt giữa hai loại từ này sẽ giúp bạn sử dụng chúng một cách chính xác và hiệu quả hơn trong giao tiếp tiếng Anh.V. Các lỗi phổ biến khi sử dụng đại từ sở hữu (Possessive Pronouns)

1. Các lỗi thường gặp

a. Nhầm lẫn giữa đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

Một trong những lỗi phổ biến nhất mà người học tiếng Anh thường mắc phải là nhầm lẫn giữa đại từ sở hữu và tính từ sở hữu.

 • Tính từ sở hữu (Possessive Adjectives): Được sử dụng trước danh từ để chỉ quyền sở hữu. Ví dụ: "my book," "your car."
 • Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns): Được sử dụng độc lập để thay thế cho danh từ sở hữu. Ví dụ: "mine," "yours."

Ví dụ về sự nhầm lẫn:

 • Sai: "This book is my."

 • Đúng: "This book is mine."

Lý do cho sự nhầm lẫn này thường xuất phát từ việc người học chưa hiểu rõ sự khác biệt về cấu trúc và chức năng giữa tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Để tránh lỗi này, cần nhớ rằng tính từ sở hữu phải đi kèm với một danh từ, trong khi đại từ sở hữu có thể đứng độc lập.

b. Dùng sai đại từ sở hữu với danh từ

Đại từ sở hữu không đi kèm với danh từ, vì chúng đã thay thế cho danh từ sở hữu. Đây là một lỗi khá phổ biến:

 • Sai: "This is mine book."

 • Đúng: "This is my book." hoặc "This book is mine."

Khi dùng đại từ sở hữu, hãy chắc chắn rằng bạn không kèm theo danh từ đã được sở hữu, vì điều này sẽ làm cho câu trở nên sai ngữ pháp và khó hiểu.

c. Quên dùng đại từ sở hữu khi cần thiết

Đôi khi, người học quên sử dụng đại từ sở hữu, dẫn đến câu văn không rõ ràng hoặc không chính xác:

 • Sai: "This is the book."

 • Đúng: "This is my book." hoặc "This book is mine."

Việc sử dụng đúng đại từ sở hữu giúp làm rõ quyền sở hữu và làm cho câu văn trở nên mạch lạc hơn. Để tránh quên dùng đại từ sở hữu, hãy luyện tập thường xuyên và kiểm tra kỹ câu văn trước khi sử dụng.

2. Cách khắc phục những lỗi này

Để khắc phục những lỗi này, bạn cần:

 • Học thuộc lòng và thực hành thường xuyên các đại từ sở hữu: Thực hành là cách tốt nhất để nắm vững và sử dụng thành thạo các đại từ sở hữu. Việc học thuộc lòng và luyện tập sẽ giúp bạn nhớ lâu và tránh được các lỗi nhầm lẫn.

 • Đọc và viết câu chứa đại từ sở hữu để làm quen: Thường xuyên đọc và viết các câu chứa đại từ sở hữu sẽ giúp bạn quen thuộc với cách sử dụng chúng. Ví dụ, bạn có thể viết lại các câu đơn giản bằng cách thay thế cụm danh từ sở hữu bằng đại từ sở hữu.

 • Sử dụng bài tập thực hành để kiểm tra và củng cố kiến thức: Thực hiện các bài tập liên quan đến đại từ sở hữu để tự kiểm tra và củng cố kiến thức.VI. Bài tập và thực hành về đại từ sở hữu (Possessive Pronouns)

1. Bài tập cơ bản về đại từ sở hữu

Điền đại từ sở hữu vào chỗ trống:

1/ "This book belongs to John. It is ________." (his)

2/ "These cookies are for Mary and Jane. They are ________." (theirs)

3/ "The cat is looking for ________ toy." (its)

4/ "This car is mine, not ________." (yours)

5/ "We have our tickets. Do you have ________?" (yours)

6/ "The dog lost ________ collar." (its)

7/ "This is not my hat. It’s ________." (hers)

8/ "Our house is small, but ________ is big." (theirs)

9/ "I forgot my pen. Can I use ________?" (yours)

10/ "Their ideas were good, but ________ were better." (ours)

2. Bài tập nâng cao và ví dụ thực tế

Viết lại câu sử dụng đại từ sở hữu:

1/ "That is my friend’s house." => "That house is ________." (hers)

2/ "These are our tickets." => "These tickets are ________." (ours)

3/ "This computer belongs to me." => "This computer is ________." (mine)

4/ "That book belongs to him." => "That book is ________." (his)

5/ "Those toys belong to them." => "Those toys are ________." (theirs)

6/ "This is her coat." => "This coat is ________." (hers)

7/ "These seats belong to us." => "These seats are ________." (ours)

8/ "This pen belongs to you." => "This pen is ________." (yours)

9/ "The idea was mine." => "The idea was ________." (mine)

10/ "The responsibility is theirs." => "The responsibility is ________." (theirs)

3. Đáp án

a. Bài tập cơ bản

1/ his

2/ theirs

3/ its

4/ yours

5/ yours

6/ its

7/ hers

8/ theirs

9/ yours

10/ oursb. Bài tập nâng cao

1/ hers

2/ ours

3/ mine

4/ his

5/ theirs

6/ hers

7/ ours

8/ yours

9/ mine

10/ theirsVII. Kết luận

Việc học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả đòi hỏi người học phải nắm vững nhiều khía cạnh ngữ pháp, trong đó có cách sử dụng đúng các đại từ sở hữu (possessive pronouns). Để sử dụng đúng và chính xác các đại từ sở hữu như mine, yours, his, hers, its, ours, theirs, người học cần hiểu rõ khái niệm và cách áp dụng chúng vào từng ngữ cảnh cụ thể. Tại Lettutor, chúng tôi cung cấp các khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1 với giáo viên người nước ngoài, giúp học viên nhanh chóng cải thiện kỹ năng giao tiếp thông qua các bài học thực tiễn và bài tập chuyên sâu.

Với sự hướng dẫn tận tình từ đội ngũ giáo viên người Philippines giàu kinh nghiệm, học viên sẽ được thực hành sử dụng đại từ sở hữu trong các tình huống giao tiếp hàng ngày. Điều này không chỉ giúp học viên nắm vững kiến thức mà còn nâng cao khả năng tiếng Anh giao tiếp một cách tự nhiên và hiệu quả. Đăng ký ngay khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1 tại Lettutor để trải nghiệm phương pháp học hiện đại và đạt được sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian ngắn nhất.

Nhớ rằng, việc thực hành đều đặn và áp dụng đúng các đại từ sở hữu sẽ giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh. Hãy tận dụng các tài nguyên học tập trực tuyến và tham gia vào các buổi học tại Lettutor để không ngừng cải thiện và phát triển kỹ năng tiếng Anh giao tiếp của bạn. Việc học tiếng Anh giao tiếp thông qua các khóa tiếng Anh online 1 kèm 1 không chỉ mang lại hiệu quả cao mà còn giúp bạn tiếp cận với nhiều phương pháp học mới lạ và thú vị. Với các khóa học này, bạn sẽ được tiếp xúc trực tiếp với giáo viên nước ngoài, cải thiện nhanh chóng khả năng phát âm và tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thực tế.