July 2, 2024 10:56 AM

Cách Sử Dụng Các Cụm Từ Chỉ Thời Gian (Time Expressions)

I. Giới Thiệu Về Cụm Từ Chỉ Thời Gian Trong Tiếng Anh

Cụm từ chỉ thời gian, hay còn gọi là "time expressions," là các cụm từ dùng để chỉ rõ thời điểm xảy ra của một hành động hoặc sự kiện. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định ngữ cảnh thời gian, giúp câu văn trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn. Trong giao tiếp tiếng Anh, việc sử dụng đúng các cụm từ chỉ thời gian không chỉ giúp người nói diễn đạt ý tưởng chính xác mà còn làm tăng tính chuyên nghiệp và tự nhiên trong lời nói.

II. Các Loại Cụm Từ Chỉ Thời Gian

1/ Cụm Từ Chỉ Thời Gian Quá Khứ

 • Định nghĩa: Các cụm từ chỉ thời gian quá khứ dùng để diễn tả những hành động hoặc sự kiện đã xảy ra.
 • Ví dụ: Yesterday, last week, in 1999 Yesterday: I met her yesterday. (Tôi gặp cô ấy ngày hôm qua.) Last week: We went on a trip to the mountains last week. (Tuần trước, chúng tôi đã đi chơi núi.) In 1999: He was born in 1999. (Anh ấy sinh năm 1999.)
 • Vị trí trong câu: Thường đứng đầu hoặc cuối câu

2/ Cụm Từ Chỉ Thời Gian Hiện Tại

 • Định nghĩa: Các cụm từ chỉ thời gian hiện tại dùng để diễn tả những hành động hoặc sự kiện đang diễn ra hoặc thường xuyên xảy ra.

 • Ví dụ: Now, today, this week Now: I am studying right now. (Tôi đang học ngay bây giờ.) Today: I visited the museum today. (Hôm nay, tôi đã đi thăm viện bảo tàng.) This week: We have a meeting scheduled for this week. (Tuần này, chúng tôi có cuộc họp được sắp xếp.)

 • Vị trí trong câu: Thường đứng đầu hoặc cuối câu

3/ Cụm Từ Chỉ Thời Gian Tương Lai

 • Định nghĩa: Các cụm từ chỉ thời gian tương lai dùng để diễn tả những hành động hoặc sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.
 • Ví dụ: Tomorrow, next week, in 2025 Tomorrow: I have an appointment tomorrow morning. (Ngày mai sáng, tôi có một cuộc hẹn.) Next week: We are planning a party for next week. (Tuần sau, chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc.) In 2025: They are expecting to complete the project in 2025. (Họ dự kiến hoàn thành dự án vào năm 2025.)
 • Vị trí trong câu: Thường đứng đầu hoặc cuối câu

4/ Cụm Từ Chỉ Thời Gian Không Xác Định

 • Định nghĩa: Các cụm từ chỉ thời gian không xác định dùng để diễn tả những hành động hoặc sự kiện không rõ thời điểm cụ thể.
 • Ví dụ: Soon, later, eventually Soon: The movie will start soon. (Bộ phim sẽ bắt đầu sớm.) Later: I will call you later. (Tôi sẽ gọi bạn sau.) Eventually: Eventually, they found a solution to the problem. (Cuối cùng, họ tìm thấy một giải pháp cho vấn đề.)
 • Vị trí trong câu: Thường đứng giữa câu hoặc cuối câu

III. Quy Tắc Sử Dụng Cụm Từ Chỉ Thời Gian

Các cụm từ chỉ thời gian có thể được đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong câu, tùy thuộc vào loại cụm từ và ý nghĩa mà người nói muốn nhấn mạnh. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản khi sử dụng các cụm từ chỉ thời gian trong câu:

 1. Đầu câu: Thường dùng để nhấn mạnh thời gian diễn ra hành động.

  • Ví dụ: Yesterday, I went to the market.
 2. Giữa câu: Thường dùng khi muốn cung cấp thông tin thời gian mà không cần nhấn mạnh đặc biệt.

  • Ví dụ: I usually go to the market in the evening.
 3. Cuối câu: Thường dùng khi thời gian là thông tin bổ sung hoặc ít quan trọng hơn.

  • Ví dụ: I went to the market yesterday.

Lưu ý khi sử dụng các cụm từ chỉ thời gian là phải đảm bảo chúng phù hợp với thì của động từ trong câu để tránh gây hiểu lầm.

IV. Ví Dụ Minh Họa

Loại cụm từ chỉ thời gianVí dụVị trí trong câu
Cụm từ chỉ thời gian quá khứYesterday, last week, in 1999Thường đứng đầu hoặc cuối câu
Cụm từ chỉ thời gian hiện tạiNow, today, this weekThường đứng đầu hoặc cuối câu
Cụm từ chỉ thời gian tương laiTomorrow, next week, in 2025Thường đứng đầu hoặc cuối câu
Cụm từ chỉ thời gian không xác địnhSoon, later, eventuallyThường đứng giữa câu hoặc cuối câu

Ví dụ:

 • Cụm từ chỉ thời gian quá khứ: Yesterday, I met an old friend.
 • Cụm từ chỉ thời gian hiện tại: I am studying English now.
 • Cụm từ chỉ thời gian tương lai: We will travel to Japan next year.
 • Cụm từ chỉ thời gian không xác định: She will arrive soon.

V. Sự Khác Biệt Giữa Các Cụm Từ Chỉ Thời Gian

Cụm Từ Chỉ Thời Gian Quá Khứ vs. Hiện Tại vs. Tương Lai

 • Quá khứ: Dùng để chỉ những sự kiện đã xảy ra. Ví dụ: "Last year, I visited Paris."
 • Hiện tại: Dùng để chỉ những sự kiện đang xảy ra hoặc mang tính thường xuyên. Ví dụ: "I visit my grandma every Sunday."
 • Tương lai: Dùng để chỉ những sự kiện sẽ xảy ra. Ví dụ: "Next month, I will start a new job."

Cụm Từ Chỉ Thời Gian Xác Định vs. Không Xác Định

 • Xác định: Có thời gian cụ thể. Ví dụ: "At 5 PM, I have a meeting."
 • Không xác định: Không có thời gian cụ thể. Ví dụ: "I will call you later."

VI. Bài Tập Thực Hành Về Cụm Từ Chỉ Thời Gian

1/ Điền cụm từ chỉ thời gian vào chỗ trống trong câu:

1/ She visited her grandmother _______.

2/ They will finish the project _______.

3/ He is working on his assignment _______.

4/ We went to the cinema _______.

5/ She will start her new job _______.

6/ I am going to the gym _______.

7/ He completed the task _______.

8/ They will travel to Spain _______.

9/ She was born _______.

10/ I will meet you _______.

2/ Đáp án bài tập cụm từ chỉ thời gian

1/ yesterday

2/ next week

3/ now

4/ last night

5/ tomorrow

6/ this evening

7/ last Monday

8/ next month

9/ in 1990

10/ soon

VII. Kết Luận

Việc sử dụng đúng các cụm từ chỉ thời gian (time expressions) không chỉ giúp chúng ta diễn đạt ý tưởng một cách chính xác mà còn nâng cao khả năng giao tiếp trong tiếng Anh. Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các loại cụm từ chỉ thời gian khác nhau, quy tắc sử dụng và vị trí của chúng trong câu. Các bài tập thực hành cũng giúp củng cố kiến thức và kỹ năng sử dụng các cụm từ chỉ thời gian. Hãy tiếp tục luyện tập và ứng dụng chúng vào giao tiếp hàng ngày để trở nên thành thạo hơn.

Với sự hướng dẫn tận tình từ đội ngũ giáo viên người Philippines giàu kinh nghiệm, học viên sẽ được thực hành sử dụng đại từ sở hữu trong các tình huống giao tiếp hàng ngày. Điều này không chỉ giúp học viên nắm vững kiến thức mà còn nâng cao khả năng tiếng Anh giao tiếp một cách tự nhiên và hiệu quả. Đăng ký ngay khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1 tại Lettutor để trải nghiệm phương pháp học hiện đại và đạt được sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian ngắn nhất.