July 2, 2024 2:26 PM

Các quy tắc sử dụng mạo từ trong tiếng Anh (definite and indefinite articles)

Mạo từ trong tiếng Anh bao gồm hai loại chính: definite article (the) và indefinite articles (a, an). Việc sử dụng đúng mạo từ rất quan trọng trong việc xác định mức độ cụ thể và rõ ràng của đối tượng được đề cập trong câu.

I. Giới thiệu về mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ là những từ rất quen thuộc trong tiếng Anh, gồm có "a", "an", và "the", nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc rõ ràng hóa ý nghĩa và tránh những hiểu lầm trong giao tiếp và viết lách. Trong tiếng Anh giao tiếp, việc nắm vững các quy tắc sử dụng mạo từ là cực kỳ quan trọng để bạn có thể giao tiếp tiếng Anh một cách chính xác và tự tin.

II. Các loại mạo từ

Trong tiếng Anh, mạo từ gồm 2 loại chính, bao gồm: mạo từ xác định và mạo từ không xác định.

Mạo từ xác định ("The"): Được sử dụng để chỉ ra một đối tượng cụ thể hoặc nhóm đối tượng cụ thể.

Mạo từ không xác định ("A/An"): Được sử dụng để chỉ một đối tượng không xác định, không phải là đối tượng cụ thể.

1. Mạo từ xác định ("The")

"Mạo từ the" được sử dụng khi người nói hoặc viết muốn chỉ rõ một thứ gì đó cụ thể hoặc đã biết trước đó. Quy tắc sử dụng mạo từ "the" bao gồm:

 • Chỉ rõ: Dùng để chỉ rõ một đối tượng hoặc nhóm đối tượng nhất định.
  • Ví dụ: "The car parked outside is mine."
 • Duy nhất: Dùng khi chỉ có một đối tượng duy nhất trong ngữ cảnh đó.
  • Ví dụ: "He is the president of the United States."
 • Đặc biệt: Dùng để nhắc đến một đối tượng được biết đến trước đó trong ngữ cảnh.
  • Ví dụ: "I love the movie we watched last night."

2. Mạo từ không xác định ("A/An")

"Mạo từ a/an" được sử dụng khi người nói hoặc viết muốn chỉ tới một đối tượng không xác định hoặc chưa biết đến trước đó. -Ví dụ: She bought a new car yesterday. (Cô ấy đã mua một chiếc xe mới vào ngày hôm qua.) He is eating an apple for breakfast. (Anh ấy đang ăn một quả táo cho bữa sáng.)

 • Sự khác biệt giữa "a" và "an": "A" được sử dụng trước các danh từ bắt đầu bằng âm tiết (phụ âm), trong khi "an" được sử dụng trước các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm. Ví dụ: "a book" (một quyển sách) - ở đây, "book" bắt đầu bằng âm tiết "b". "an apple" (một quả táo) - ở đây, "apple" bắt đầu bằng nguyên âm "a".

III. Cách sử dụng mạo từ trong ngữ cảnh cụ thể

Việc sử dụng mạo từ không chỉ dừng lại ở việc chọn từ "the", "a", hoặc "an", mà còn liên quan đến cách áp dụng chúng vào các trường hợp khác nhau:

 • Danh từ đếm được và không đếm được: Sự khác biệt trong việc sử dụng mạo từ khi đối diện với danh từ có thể đếm được như "book" và danh từ không đếm được như "water".

  • Ví dụ: "The books on the shelf" (các cuốn sách trên kệ), "The water in the glass" (nước trong ly).
 • Mạo từ trong các từ chỉ nguyên nhân, chất liệu, hoặc mục đích: Sử dụng mạo từ để chỉ ra mục đích hoặc lý do của hành động, hoặc chất liệu của vật.

  • Ví dụ: "She used the wood to build a table." (Cô ấy dùng gỗ để xây một cái bàn).

IV. Các lỗi phổ biến khi sử dụng mạo từ và cách khắc phục

Việc sử dụng mạo từ sai cách có thể dẫn đến những lỗi phổ biến trong tiếng Anh, gây hiểu lầm về ý nghĩa hoặc làm mất đi sự rõ ràng của câu. Dưới đây là một số lỗi thường gặp và cách khắc phục:

 • Sai mạo từ: Nhầm lẫn giữa "a/an" và "the", dẫn đến sự hiểu lầm về ý nghĩa của câu.

  • Ví dụ: "I want a apple." (sai), nên sửa thành "I want an apple."
 • Thiếu mạo từ: Không sử dụng mạo từ khi cần thiết, làm mất đi tính chính xác và rõ ràng của câu.

  • Ví dụ: "She is president of United States." (thiếu), nên sửa thành "She is the president of the United States."
 • Sử dụng mạo từ không cần thiết: Thêm mạo từ vào trước danh từ mà không cần thiết, làm câu trở nên lặp lại và không tự nhiên.

  • Ví dụ: "The I have a pen." (không cần thiết), nên sửa thành "I have a pen."
 • Sai cú pháp sử dụng mạo từ với danh từ không đếm được: Sử dụng "a/an" với danh từ không đếm được thay vì không sử dụng mạo từ hoặc sử dụng "the".

  • Ví dụ: "I bought an information." (sai), nên sửa thành "I bought information."
 • Không sử dụng mạo từ với danh từ đếm được trong ngữ cảnh cụ thể: Thiếu mạo từ khi cần thiết trong các trường hợp nhất định.

  • Ví dụ: "She gave book to him." (thiếu), nên sửa thành "She gave the book to him."

Các lỗi này không chỉ làm mất đi tính chính xác ngữ pháp mà còn ảnh hưởng đến sự rõ ràng và hiệu quả trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Việc nắm vững và áp dụng chính xác quy tắc sử dụng mạo từ sẽ giúp cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn và làm cho các câu văn trở nên mạch lạc và dễ hiểu hơn.

V. Bài tập về cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh

Bài tập 1: Phân biệt sử dụng mạo từ "a/an" và "the"

a. Choose a or an to complete the sentences:

1/ I saw …. cat in the garden yesterday.

2/ She is reading …. interesting book.

3/ He bought …. new car last week.

4/ Can you give me …. hand with this project?

5/ They live in …. small apartment downtown.

6/ She has …. appointment at 3 o'clock.

7/ I need …. new phone.

8/ There is …. apple on the table.

9/ He found …. job in the city.

10/ She ordered …. ice cream for dessert.

Bài tập 2: Sử dụng "a" hoặc "an" đúng vào chỗ trống

b. Fill in the blanks with a or an:

1/ She has …. interesting idea for the project.

2/ He bought …. new computer last month.

3/ There is …. beautiful garden behind the house.

4/ Can you lend me …. pen, please?

5/ She needs …. umbrella because it's raining.

6/ They have …. big house in the countryside.

7/ I found …. interesting book at the bookstore.

8/ She is looking for …. new job.

9/ He wants …. orange for snack.

10/ It's …. honor to meet you.

Đáp án bài tập 1:

1/ a

2/ an

3/ a

4/ a

5/ a

6/ an

7/ a

8/ an

9/ a

10/ an

Đáp án bài tập 2:

1/ an

2/ a

3/ a

4/ a

5/ an

6/ a

7/ an

8/ a

9/ an

10/ an

V. Kết luận

Việc nắm vững cách sử dụng Các quy tắc sử dụng mạo từ trong tiếng Anh là một phần quan trọng trong việc cải thiện kỹ năng tiếng Anh giao tiếp. Khi bạn biết rõ các quy tắc sử dụng mạo từ từ bài trên, bạn có thể hiểu và tăng cường vận dụng chúng trong giao tiếp. Điều này không chỉ giúp bạn giao tiếp một cách hiệu quả hơn mà còn làm cho thông điệp của bạn trở nên thuyết phục và dễ hiểu hơn. Để đạt được điều này, hãy thực hành thường xuyên thông qua các bài tập và ví dụ thực tế. Đăng ký các khóa học học tiếng Anh online 1 kèm 1 sẽ giúp bạn nhận được sự hướng dẫn chi tiết từ các giáo viên giàu kinh nghiệm, giúp bạn nhanh chóng nắm vững và sử dụng thành thạo các mạo từ trong giao tiếp hàng ngày.