July 4, 2024 1:02 PM

Các cấu trúc câu giả định tiếng Anh nâng cao (Subjunctive Mood)

Subjunctive Mood là một dạng động từ trong tiếng Anh được sử dụng để diễn đạt sự giả định, ước muốn, mệnh lệnh, và điều kiện không có thực. Bài này sẽ giúp người đọc biết thêm về các cấu trúc giả định tiếng Anh nâng cao trong tiếng Anh

I. Giới thiệu về Subjunctive Mood

Việc sử dụng đúng các câu giả định tiếng Anh nâng cao rất quan trọng vì nó giúp tạo ra sự rõ ràng và chính xác trong giao tiếp, đồng thời tránh những sai lầm phổ biến. Việc nắm vững subjunctive mood không chỉ là kỹ năng ngữ pháp mà còn giúp bạn phát triển khả năng diễn đạt sắc sảo hơn trong các tình huống giao tiếp và viết. Việc hiểu rõ và sử dụng đúng các câu giả định sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng ngữ pháp và từ vựng của mình, từ đó nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách toàn diện. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các cấu trúc giả định nâng cao và cách sử dụng chúng trong các phần tiếp theo của bài viết này nhé.

Định nghĩa của Subjunctive Mood

Subjunctive Mood là một dạng động từ trong tiếng Anh được sử dụng để diễn đạt sự giả định, ước muốn, mệnh lệnh, và điều kiện không có thực. Đây là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh, giúp người học cảm nhận và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và tự nhiên.

II. Quy tắc cơ bản của Subjunctive Mood

1/ Câu điều kiện giả định

Câu điều kiện giả định thường sử dụng dạng "If + S + V (Past Simple), S + would/could/might + V (infinitive)" ⇒ Điều quan trọng là sử dụng "were" thay cho "was" trong câu điều kiện loại 2 để chỉ sự giả định.

 • Công thức: If I were you, I would accept the offer.
 • Ví dụ: If he were here, he would help us.

2/ Câu mệnh lệnh và yêu cầu

Trong các mệnh đề yêu cầu và mệnh lệnh, ta thường sử dụng dạng "It is essential/important/vital that + S + (should) + V (bare infinitive)".

 • Công thức: It is crucial that he attend the meeting.
 • Ví dụ: It is important that she be here on time.

Ngoài ra, các câu yêu cầu có thể sử dụng dạng "V (bare infinitive) + (S)".

 • Ví dụ: The teacher suggested that he study harder.

3/ Câu so sánh và dấu phẩy

Subjunctive mood cũng xuất hiện trong các câu so sánh, thường dùng "as if/ as though + S + V (Past Simple)".

 • Công thức: She acts as if she knew everything.
 • Ví dụ: He looks as though he were about to cry.

Các cụm từ như "wish" và "if only" cũng thường dùng subjunctive mood.

 • Ví dụ: I wish I were rich.

III. Ví dụ và ứng dụng thực tế

 • I suggest that he go to the doctor immediately.
 • She behaves as if she were the CEO of the company.

IV. Các cấu trúc câu giả định phức tạp

Công thức nâng cao và ứng dụng

Trong những trường hợp phức tạp hơn, subjunctive mood thường được sử dụng theo các dạng như "It is necessary that + S + (should) + V (bare infinitive)".

 • Ví dụ: It is necessary that he be present at the meeting.

Câu với "suggest" hoặc "recommend" cũng thường đi kèm subjunctive mood.

 • Ví dụ: She recommended that he go home early.

V. Cụm từ gợi ý đọc thêm về Subjunctive Mood

Các cụm từ quan trọng

Các cụm từ như "If only", "I wish", "It is essential/important/vital that" đều có liên quan đến subjunctive mood và giúp trong việc diễn đạt các ý nghĩa sâu sắc hơn.

 • Ví dụ và công thức: If she were here, she would help us.
 • It is essential that + S + (should) + V (bare infinitive).
 • Ví dụ: It is essential that he submit the report on time.

VI. Bài tập về câu giả định

1/ Bài tập 1: Chuyển đổi từ câu bình thường sang câu giả định:

1/ She is not here. ->

2/ He doesn’t speak English. ->

3/ She didn’t study. ->

4/ They don’t come to the party. ->

5/ I am not rich. ->

6/ She isn’t happy. ->

7/ He doesn’t know the answer. ->

8/ She doesn’t have time. ->

9/ They aren’t here. ->

10/ I don’t have a car. ->

2/ Bài tập 2: Hoàn thành câu với Subjunctive Mood

 1. It’s crucial that he ____________ (attend) the meeting.

 2. It’s important that she ____________ (arrive) on time.

 3. The doctor suggested that he ____________ (take) a rest.

 4. She recommends that he ____________ (study) harder.

 5. It’s necessary that they ____________ (complete) the project on time.

 6. It’s vital that she ____________ (understand) the instructions.

 7. The teacher insists that he ____________ (finish) the assignment.

 8. The manager requires that they ____________ (submit) the report by Friday.

 9. It’s essential that he ____________ (know) the rules.

 10. She demands that he ____________ (apologize) to her.

VII. Phần đáp án

1/ Đáp án bài tập câu điều kiện giả định:

1/ If only she were here.

2/ If he spoke English, he would get the job.

3/ If she had studied, she would have passed the exam.

4/ If they came to the party, I would be happy.

5/ If I were rich, I would travel around the world.

6/ If she were happy, she would smile more.

7/ If he knew the answer, he would tell us.

8/ If she had time, she would help us.

9/ If only they were here.

10/ If I had a car, I would drive to work.

2/ Đáp án bài tập câu mệnh lệnh và yêu cầu:

1/ should attend

2/ should arrive

3/ should take

4/ should study

5/ should complete

6/ should understand

7/ should finish

8/ should submit

9/ should know

10/ should apologize

IX. Tổng kết

Việc sử dụng đúng các cấu trúc giả định không chỉ giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh mà còn tạo sự tự tin khi sử dụng ngôn ngữ này. Trong quá trình học tiếng Anh, việc hiểu rõ và sử dụng đúng các Subjunctive Mood là rất quan trọng. Nó giúp bạn diễn đạt chính xác ý tưởng của mình và tránh những hiểu lầm không đáng có. Đồng thời, việc sử dụng các tài nguyên học tập từ các trang web học tiếng Anh trực tuyến như Lettutor cũng rất hữu ích. LetTutor cung cấp nhiều tài liệu và bài giảng giúp bạn học tiếng Anh giao tiếp một cách hiệu quả. Học tiếng Anh giao tiếp không khó nếu bạn nắm vững các quy tắc và thực hành thường xuyên. Hãy tận dụng các tài nguyên học tập để nâng cao kỹ năng của mình và đạt được mục tiêu học tập của bạn!