July 10, 2024 3:31 AM

Giới từ phức là gì? Cách sử dụng giới từ phức

Giới từ phức thường được sử dụng khi cần diễn tả mối quan hệ phức tạp hoặc khi cần nhấn mạnh một điểm cụ thể, cách dùng chi tiết ở bài viết dưới đây.

I. Giới thiệu

Trong tiếng Anh, giới từ phức là một phần quan trọng giúp tạo ra các câu văn rõ ràng và chính xác. Đối với những người học tiếng Anh giao tiếp, đặc biệt là những ai đang muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình thì việc hiểu và sử dụng đúng giới từ phức là điều không thể thiếu. Giới từ phức không chỉ giúp truyền tải ý nghĩa một cách chi tiết mà còn làm cho câu văn trở nên mạch lạc hơn. Trong bài viết này, LetTutor sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức cần thiết về giới từ phức, bao gồm định nghĩa, cách sử dụng, và ví dụ minh họa. Hãy cùng khám phá để làm giàu vốn từ vựng và kỹ năng ngữ pháp của bạn nhé

II. Giới từ phức là gì?

1/ Định nghĩa và giải thích về giới từ phức

Giới từ phức (complex prepositions) là những cụm từ bao gồm hai hoặc nhiều từ kết hợp với nhau để thực hiện chức năng của một giới từ đơn lẻ. Chúng thường được sử dụng để diễn tả mối quan hệ phức tạp hơn so với giới từ đơn. Ví dụ về giới từ phức trong tiếng Anh bao gồm "in front of," "on account of," và "in spite of."

2/ Phân biệt giữa giới từ đơn và giới từ phức

Giới từ đơn

Giới từ đơn (simple prepositions) là các từ đơn lẻ như "in," "on," "at," "by," và "with." Chúng được sử dụng để liên kết các phần của câu và thường chỉ các mối quan hệ đơn giản. Ví dụ:

 • "She is in the room." (Cô ấy ở trong phòng.)

Giới từ phức

Ngược lại, giới từ phức bao gồm hai hoặc nhiều từ kết hợp lại để thể hiện các mối quan hệ phức tạp hơn và chi tiết hơn. Ví dụ:

 • "She is in front of the room." (Cô ấy ở phía trước phòng.)

III. Cách sử dụng giới từ phức

1/ Hướng dẫn cách sử dụng giới từ phức trong câu

Cách sử dụng

Khi sử dụng giới từ phức, điều quan trọng là phải đặt chúng đúng vị trí trong câu để truyền đạt ý nghĩa chính xác. Thông thường, giới từ phức đứng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ rõ mối quan hệ giữa các phần của câu.

 • "The book is on top of the table." (Quyển sách nằm trên bàn.)

 • "He was late because of the traffic." (Anh ấy bị trễ vì giao thông.)

Lưu ý

 • Đặt đúng vị trí: Giới từ phức phải đứng trước danh từ hoặc đại từ mà nó liên kết.
 • Không tách rời: Các từ trong cụm giới từ phức phải luôn đi liền nhau.
 • Sử dụng phù hợp với ngữ cảnh: Đảm bảo rằng giới từ phức bạn chọn phù hợp với ý nghĩa mà bạn muốn truyền đạt.

2/ Các quy tắc ngữ pháp cần lưu ý khi sử dụng giới từ phức

 • Không tách rời: Các từ trong cụm giới từ phức phải luôn đi liền nhau. Ví dụ: "She is sitting next to her friend." (Cô ấy đang ngồi cạnh bạn mình.)

 • Sử dụng đúng ngữ cảnh: Đảm bảo rằng giới từ phức bạn chọn phù hợp với ý nghĩa mà bạn muốn truyền đạt. Ví dụ: "He succeeded in spite of the difficulties." (Anh ấy thành công mặc dù có khó khăn.)

 • Thường đứng trước danh từ hoặc đại từ: Giới từ phức thường đứng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ rõ mối quan hệ giữa các phần của câu. Ví dụ: "The meeting was postponed due to unforeseen circumstances." (Cuộc họp bị hoãn lại do những tình huống không lường trước được.)

IV. Các loại giới từ phức phổ biến

Giới từ phứcÝ nghĩaVí dụ
In front ofChỉ vị trí phía trướcThe car is parked in front of the house. (Xe đỗ trước nhà.)
Next toChỉ vị trí bên cạnhShe is sitting next to her friend. (Cô ấy đang ngồi cạnh bạn mình.)
On top ofChỉ vị trí ở trênThe cat is sleeping on top of the car. (Con mèo đang ngủ trên xe.)
Because ofChỉ lý do hoặc nguyên nhânHe was late because of the traffic. (Anh ấy bị trễ vì giao thông.)
Due toChỉ lý do hoặc nguyên nhân, tương tự như "because of"The meeting was canceled due to bad weather. (Cuộc họp bị hủy do thời tiết xấu.)
In spite ofChỉ sự đối lập, mặc dù có điều gì đó xảy raShe succeeded in spite of the difficulties. (Cô ấy thành công mặc dù có khó khăn.)
On account ofChỉ lý do hoặc nguyên nhânThe game was postponed on account of rain. (Trận đấu bị hoãn vì mưa.)
With regard toChỉ sự liên quan đến một vấn đề cụ thểWith regard to your request, we are unable to grant it. (Liên quan đến yêu cầu của bạn, chúng tôi không thể chấp nhận được.)
In addition toChỉ sự bổ sungIn addition to his job, he also volunteers. (Ngoài công việc của mình, anh ấy còn tình nguyện.)
By means ofChỉ phương tiện hoặc cách thứcThey succeeded by means of hard work. (Họ đã thành công nhờ làm việc chăm chỉ.)

V. Phân biệt giới từ đơn và giới từ phức

1/ So sánh chi tiết giữa giới từ đơn và giới từ phức

Giới từ đơn là các từ đơn lẻ như "in," "on," "at," "by," "with," được sử dụng để liên kết các phần của câu và thường chỉ các mối quan hệ đơn giản. Ví dụ, "She is in the room" chỉ đơn giản là cô ấy đang ở trong phòng. Giới từ đơn thường rất ngắn gọn và dễ hiểu.

Ngược lại, giới từ phức bao gồm hai hoặc nhiều từ kết hợp lại để thể hiện các mối quan hệ phức tạp hơn và chi tiết hơn. Chẳng hạn, "She is in front of the room" không chỉ đơn giản là cô ấy đang ở trong phòng mà là cô ấy đang ở phía trước phòng. Giới từ phức giúp người nói hoặc viết truyền đạt thông tin một cách chi tiết và rõ ràng hơn, đặc biệt trong các tình huống phức tạp.

2/ Tình huống sử dụng từng loại giới từ

Giới từ đơn thường được sử dụng trong các câu ngắn, đơn giản và trực tiếp. Chúng rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày và giúp câu văn trở nên ngắn gọn và dễ hiểu. Ví dụ:

 • "She is at the park." (Cô ấy ở công viên.)

 • "The book is on the table." (Quyển sách nằm trên bàn.)

Giới từ phức thường được sử dụng khi cần diễn tả mối quan hệ phức tạp hoặc khi cần nhấn mạnh một điểm cụ thể. Chúng thường xuất hiện trong văn viết hoặc trong các tình huống yêu cầu sự rõ ràng và chi tiết cao hơn. Ví dụ:

 • "The book is on top of the table." (Quyển sách nằm trên bàn.)

 • "He was late because of the heavy traffic." (Anh ấy bị trễ vì giao thông đông đúc.)

IV. Bài tập thực hành

1/ Bài tập 1: Điền giới từ phức thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu

1/ She is afraid _______ spiders.

2/ The book is divided _______ three parts.

3/ He is interested _______ learning new languages.

4/ The meeting will start _______ 9 AM.

5/ They are looking forward _______ their vacation.

6/ The house is located _______ the hill.

7/ He apologized _______ being late.

8/ This tool is useful _______ fixing things.

9/ She succeeded _______ solving the problem.

10/ They are responsible _______ cleaning the room.

2/ Bài tập 2: Chọn giới từ phức đúng để hoàn thành câu

1/ She is keen _______ music. (on/in)

2/ He is aware _______ the situation. (of/in)

3/ They are famous _______ their generosity. (for/about)

4/ The manager is responsible _______ the project. (for/in)

5/ She is addicted _______ chocolate. (to/in)

6/ He is capable _______ solving the problem. (of/in)

7/ They are afraid _______ flying. (of/in)

8/ She is similar _______ her sister. (to/with)

9/ He is engaged _______ a new project. (in/on)

10/ She is good _______ mathematics. (at/on)

V. Đáp án bài tập thực hành

1/ Đáp án bài tập 1:Điền giới từ phức thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu

1/ of

2/ into

3/ in

4/ at

5/ to

6/ on

7/ for

8/ for

9/ in

10/ for

2/ Đáp án bài tập 2: Chọn từ phức đúng vào chỗ trống để hoàn thành câu

1/ on

2/ of

3/ for

4/ for

5/ to

6/ of

7/ of

8/ to

9/ in

10/ at

IX. Kết luận

Giới từ phức là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, giúp câu văn trở nên chi tiết và rõ ràng hơn. Khi bạn học tiếng Anh giao tiếp , việc nắm vững cách sử dụng giới từ phức sẽ cải thiện đáng kể kỹ năng viết và nói của bạn. Đặc biệt, trong các cuộc giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài, họ có thể hiểu rõ từ đó tăng khả năng giao tiếp một cách tự nhiên và chính xác hơn. Học tiếng Anh giao tiếp qua các lớp học tiếng Anh online 1 kèm 1 không chỉ giúp bạn tiến bộ nhanh chóng mà còn mang lại sự linh hoạt trong việc học tập, cho phép bạn luyện tập và nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp mọi lúc, mọi nơi. Bằng cách sử dụng các thông trong bài viết này, bạn sẽ nắm vững cách sử dụng giới từ phức, từ đó làm phong phú thêm ngôn ngữ giao tiếp của mình.