June 19, 2024 8:21 AM

Phân biệt Assure, Ensure, và Insure trong tiếng Anh

Assure, Ensure, và Insure khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác ba từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ba từ "Assure", "Ensure", và "Insure" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa ba từ này.

I. Assure là gì?

Assure là một động từ, có nghĩa là trấn an ai đó về điều gì đó, khẳng định hoặc bảo đảm. Phát âm của Assure trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /əˈʃʊr/.

Ví dụ:

 • He assured her that everything would be fine. (Anh ấy đã trấn an cô ấy rằng mọi thứ sẽ ổn.)
 • I assure you, we will handle this matter carefully. (Tôi bảo đảm với bạn, chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này một cách cẩn thận.)

II. Ensure là gì?

Ensure là một động từ, có nghĩa là làm cho điều gì đó chắc chắn xảy ra hoặc đảm bảo sự an toàn hoặc hiệu quả của điều gì đó. Phát âm của Ensure trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ɛnˈʃʊr/.

Ví dụ:

 • We must take steps to ensure the safety of our employees. (Chúng ta phải thực hiện các bước để đảm bảo an toàn cho nhân viên của mình.)
 • This policy ensures that everyone receives equal treatment. (Chính sách này đảm bảo rằng mọi người đều được đối xử công bằng.)

III. Insure là gì?

Insure là một động từ, liên quan đến bảo hiểm, có nghĩa là mua bảo hiểm để bảo vệ tài chính trước các rủi ro. Phát âm của Insure trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ɪnˈʃʊər/.

Ví dụ:

 • He decided to insure his house against floods. (Anh ấy quyết định mua bảo hiểm cho ngôi nhà của mình chống lại lũ lụt.)
 • It is wise to insure your car. (Thật khôn ngoan khi mua bảo hiểm cho xe của bạn.)

IV. Sự khác biệt chính giữa Assure, Ensure, và Insure

 1. Từ loại:

  • Assure: Động từ, có nghĩa là trấn an hoặc bảo đảm.
  • Ensure: Động từ, có nghĩa là làm cho điều gì đó chắc chắn xảy ra.
  • Insure: Động từ, có nghĩa là mua bảo hiểm.
 2. Ngữ cảnh:

  • Assure: Dùng khi trấn an ai đó hoặc đảm bảo điều gì đó về mặt cảm xúc.
  • Ensure: Dùng khi muốn đảm bảo kết quả hoặc hiệu quả của một hành động.
  • Insure: Dùng trong ngữ cảnh mua bảo hiểm để bảo vệ tài chính.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của assure, ensure và insure chính là "Assure" là động từ có nghĩa là trấn an hoặc bảo đảm, "Ensure" là động từ có nghĩa là làm cho điều gì đó chắc chắn xảy ra, và "Insure" là động từ có nghĩa là mua bảo hiểm.

Việc hiểu và phân biệt rõ "assure", "ensure" và "insure" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Assure, Ensure, và Insure, cùng với các câu ví dụ:

 • Confirm (xác nhận): Please confirm your attendance at the meeting. (Vui lòng xác nhận sự tham gia của bạn tại cuộc họp.)
 • Secure (bảo đảm): The company takes many steps to secure its data. (Công ty thực hiện nhiều bước để bảo đảm dữ liệu của mình.)
 • Protect (bảo vệ): We should protect our environment for future generations. (Chúng ta nên bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.)
 • Cover (bao phủ, bảo hiểm): His insurance covers all kinds of medical expenses. (Bảo hiểm của anh ấy bao gồm mọi loại chi phí y tế.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.