June 19, 2024 8:20 AM

Phân biệt Weather, Whether và Wether trong tiếng Anh

Weather, Whether và Wether khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác ba từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ba từ "Weather", "Whether" và "Wether" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa ba từ này.

I. Weather là gì?

Weather là một danh từ hoặc động từ, có nghĩa là thời tiết hoặc chịu đựng điều kiện thời tiết. Phát âm của Weather trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ˈwɛðər/.

Ví dụ:

 • (Danh từ) The weather is sunny today. (Thời tiết hôm nay nắng.)
 • (Động từ) The boat weathered the storm safely. (Chiếc thuyền đã vượt qua cơn bão an toàn.)

II. Whether là gì?

Whether là một liên từ, dùng để giới thiệu một điều kiện hoặc lựa chọn giữa hai khả năng. Phát âm của Whether trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ˈwɛðər/.

Ví dụ:

 • I don't know whether to go to the party or stay home. (Tôi không biết nên đi dự tiệc hay ở nhà.)
 • Whether you like it or not, you have to finish your homework. (Dù bạn có thích hay không, bạn cũng phải hoàn thành bài tập về nhà.)

III. Wether là gì?

Wether là một danh từ, có nghĩa là con cừu đực đã bị thiến. Từ này ít phổ biến hơn so với hai từ trên. Phát âm của Wether trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ˈwɛðər/.

Ví dụ:

 • The farmer has a flock of sheep, including several wethers. (Người nông dân có một đàn cừu, bao gồm vài con cừu đực đã bị thiến.)

IV. Sự khác biệt chính giữa Weather, Whether và Wether

 1. Từ loại:

  • Weather: Có thể là danh từ hoặc động từ, chỉ thời tiết hoặc chịu đựng điều kiện thời tiết.
  • Whether: Liên từ, dùng để giới thiệu một điều kiện hoặc lựa chọn giữa hai khả năng.
  • Wether: Danh từ, chỉ con cừu đực đã bị thiến.
 2. Ngữ cảnh:

  • Weather: Dùng khi nói về điều kiện thời tiết hoặc vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
  • Whether: Dùng khi muốn trình bày một sự lựa chọn hoặc điều kiện.
  • Wether: Dùng trong ngữ cảnh chăn nuôi, nói về cừu đực đã bị thiến.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của weather, whether và wether chính là "Weather" là danh từ hoặc động từ có nghĩa là thời tiết hoặc chịu đựng điều kiện thời tiết, "Whether" là liên từ dùng để giới thiệu một điều kiện hoặc lựa chọn, và "Wether" là danh từ chỉ con cừu đực đã bị thiến.

Việc hiểu và phân biệt rõ "weather", "whether" và "wether" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Weather, Whether và Wether, cùng với các câu ví dụ:

 • Climate (khí hậu): The climate in this region is very humid. (Khí hậu ở khu vực này rất ẩm ướt.)
 • Option (lựa chọn): You have the option to choose between two different plans. (Bạn có lựa chọn giữa hai kế hoạch khác nhau.)
 • Forecast (dự báo): The weather forecast predicts rain for tomorrow. (Dự báo thời tiết dự đoán có mưa vào ngày mai.)
 • Select (chọn): Please select the best answer for each question. (Vui lòng chọn câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.