June 19, 2024 8:19 AM

Phân biệt Lead, Led và Lead (Pb) trong tiếng Anh

Lead, Led và Lead (Pb) khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác ba từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ba từ "Lead", "Led" và "Lead (Pb)" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa ba từ này.

I. Lead (động từ) là gì?

Lead là một động từ, có nghĩa là dẫn dắt hoặc chỉ đạo. Phát âm của Lead (động từ) trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /liːd/.

Ví dụ:

 • She will lead the team to victory. (Cô ấy sẽ dẫn dắt đội đến chiến thắng.)
 • He was chosen to lead the project. (Anh ấy được chọn để chỉ đạo dự án.)

II. Led là gì?

Led là dạng quá khứ và quá khứ phân từ của động từ "lead", có nghĩa là đã dẫn dắt hoặc đã chỉ đạo. Phát âm của Led trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /lɛd/.

Ví dụ:

 • She led the team to victory last year. (Cô ấy đã dẫn dắt đội đến chiến thắng năm ngoái.)
 • He led the meeting yesterday. (Anh ấy đã chủ trì cuộc họp ngày hôm qua.)

III. Lead (danh từ) là gì?

Lead cũng là một danh từ, có nghĩa là chì (nguyên tố hóa học với ký hiệu Pb). Phát âm của Lead (danh từ) trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /lɛd/.

Ví dụ:

 • Lead is a heavy metal that can be harmful if ingested. (Chì là một kim loại nặng có thể gây hại nếu bị nuốt vào.)
 • The pipes are made of lead. (Các ống nước được làm từ chì.)

IV. Sự khác biệt chính giữa Lead, Led và Lead (Pb)

 1. Từ loại:

  • Lead (động từ): Động từ, có nghĩa là dẫn dắt hoặc chỉ đạo.
  • Led: Dạng quá khứ và quá khứ phân từ của động từ "lead", có nghĩa là đã dẫn dắt hoặc đã chỉ đạo.
  • Lead (danh từ): Danh từ, có nghĩa là chì (nguyên tố hóa học).
 2. Ngữ cảnh:

  • Lead (động từ): Dùng khi nói về hành động dẫn dắt hoặc chỉ đạo.
  • Led: Dùng khi nói về hành động đã dẫn dắt hoặc đã chỉ đạo trong quá khứ.
  • Lead (danh từ): Dùng khi nói về nguyên tố hóa học chì.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của lead, led và lead (Pb) chính là "Lead" (động từ) có nghĩa là dẫn dắt hoặc chỉ đạo, "Led" là dạng quá khứ và quá khứ phân từ của "lead", và "Lead" (danh từ) có nghĩa là chì (nguyên tố hóa học).

Việc hiểu và phân biệt rõ "lead", "led" và "lead (Pb)" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Lead, Led và Lead (Pb), cùng với các câu ví dụ:

 • Guide (hướng dẫn): She will guide you through the process. (Cô ấy sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình.)
 • Direct (chỉ đạo): He was asked to direct the new play. (Anh ấy được yêu cầu chỉ đạo vở kịch mới.)
 • Element (nguyên tố): Hydrogen is the lightest element. (Hydro là nguyên tố nhẹ nhất.)
 • Metal (kim loại): Iron is a commonly used metal. (Sắt là một kim loại được sử dụng phổ biến.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.