June 19, 2024 8:19 AM

Phân biệt Capital, Capitol và Capitulate trong tiếng Anh

Capital, Capitol và Capitulate khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác ba từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ba từ "Capital", "Capitol" và "Capitulate" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa ba từ này.

I. Capital là gì?

Capital là một danh từ hoặc tính từ, có nghĩa là thủ đô, chữ cái viết hoa, hoặc vốn. Phát âm của Capital trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ˈkæpɪtl/.

Ví dụ:

 • (Danh từ) Paris is the capital of France. (Paris là thủ đô của Pháp.)
 • (Danh từ) He invested a large amount of capital in the business. (Anh ấy đầu tư một số vốn lớn vào doanh nghiệp.)
 • (Tính từ) Always use a capital letter at the beginning of a sentence. (Luôn sử dụng chữ cái viết hoa ở đầu câu.)

II. Capitol là gì?

Capitol là một danh từ, thường dùng để chỉ tòa nhà quốc hội của Hoa Kỳ hoặc một số bang ở Mỹ. Phát âm của Capitol trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ˈkæpɪtl/.

Ví dụ:

 • The Capitol building in Washington D.C. is where the U.S. Congress meets. (Tòa nhà Capitol ở Washington D.C. là nơi Quốc hội Hoa Kỳ họp.)
 • The state capitol is located in the city center. (Tòa nhà quốc hội bang nằm ở trung tâm thành phố.)

III. Capitulate là gì?

Capitulate là một động từ, có nghĩa là đầu hàng hoặc chấp nhận thua. Phát âm của Capitulate trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /kəˈpɪtʃuleɪt/.

Ví dụ:

 • The enemy forces were forced to capitulate after a long siege. (Lực lượng địch buộc phải đầu hàng sau một cuộc bao vây dài.)
 • She refused to capitulate to their demands. (Cô ấy từ chối đầu hàng trước những yêu cầu của họ.)

IV. Sự khác biệt chính giữa Capital, Capitol và Capitulate

 1. Từ loại:

  • Capital: Danh từ hoặc tính từ, chỉ thủ đô, chữ cái viết hoa, hoặc vốn.
  • Capitol: Danh từ, chỉ tòa nhà quốc hội.
  • Capitulate: Động từ, có nghĩa là đầu hàng hoặc chấp nhận thua.
 2. Ngữ cảnh:

  • Capital: Dùng khi nói về thủ đô, vốn đầu tư, hoặc chữ cái viết hoa.
  • Capitol: Dùng khi nói về tòa nhà quốc hội, đặc biệt là ở Hoa Kỳ.
  • Capitulate: Dùng khi nói về việc đầu hàng hoặc chấp nhận thua.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của capital, capitol và capitulate chính là "Capital" là danh từ hoặc tính từ có nghĩa là thủ đô, chữ cái viết hoa hoặc vốn, "Capitol" là danh từ chỉ tòa nhà quốc hội, và "Capitulate" là động từ có nghĩa là đầu hàng hoặc chấp nhận thua.

Việc hiểu và phân biệt rõ "capital", "capitol" và "capitulate" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Capital, Capitol và Capitulate, cùng với các câu ví dụ:

 • Metropolis (đô thị lớn): New York is a bustling metropolis. (New York là một đô thị lớn nhộn nhịp.)
 • Surrender (đầu hàng): The general ordered his troops to surrender. (Tướng quân ra lệnh cho quân đội của mình đầu hàng.)
 • Finance (tài chính): He works in the finance department. (Anh ấy làm việc trong bộ phận tài chính.)
 • Concede (thừa nhận thua): She conceded defeat gracefully. (Cô ấy thừa nhận thất bại một cách duyên dáng.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.