June 19, 2024 8:17 AM

Phân biệt Accept và Except trong tiếng Anh

Accept và Except khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác hai từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hai từ "Accept" và "Except" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai từ này.

I. Accept là gì?

Accept là một động từ, có nghĩa là chấp nhận hoặc đồng ý với điều gì đó. Phát âm của Accept trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /əkˈsɛpt/.

Ví dụ:

 • She accepted the job offer. (Cô ấy đã chấp nhận lời mời làm việc.)
 • He accepted the invitation to the party. (Anh ấy đã chấp nhận lời mời đến bữa tiệc.)

II. Except là gì?

Except là một giới từ, liên từ, hoặc động từ, có nghĩa là ngoại trừ hoặc trừ ra. Phát âm của Except trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ɪkˈsɛpt/.

Ví dụ:

 • (Giới từ) Everyone is coming to the meeting except John. (Mọi người đều đến cuộc họp ngoại trừ John.)
 • (Liên từ) I would go, except I have a prior engagement. (Tôi sẽ đi, ngoại trừ việc tôi có một cuộc hẹn trước.)
 • (Động từ) This rule does not except anyone. (Quy tắc này không trừ ai ra.)

III. Sự khác biệt chính giữa Accept và Except

 1. Từ loại:

  • Accept: Động từ, có nghĩa là chấp nhận hoặc đồng ý.
  • Except: Có thể là giới từ, liên từ hoặc động từ, có nghĩa là ngoại trừ hoặc trừ ra.
 2. Ngữ cảnh:

  • Accept: Dùng khi nói về việc chấp nhận một điều gì đó.
  • Except: Dùng khi nói về việc loại trừ hoặc trừ ra một điều gì đó.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của accept và except chính là "Accept" là động từ có nghĩa là chấp nhận hoặc đồng ý, trong khi "Except" có thể là giới từ, liên từ hoặc động từ có nghĩa là ngoại trừ hoặc trừ ra.

Việc hiểu và phân biệt rõ "accept" và "except" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Accept và Except, cùng với các câu ví dụ:

 • Approve (phê duyệt): The committee approved the new policy. (Ủy ban đã phê duyệt chính sách mới.)
 • Include (bao gồm): The tour package includes meals and accommodation. (Gói du lịch bao gồm các bữa ăn và chỗ ở.)
 • Reject (từ chối): She rejected the proposal. (Cô ấy đã từ chối đề xuất.)
 • Exclude (loại trừ): The list excludes certain items. (Danh sách này loại trừ một số mục nhất định.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.