June 19, 2024 8:17 AM

Phân biệt Advice và Advise trong tiếng Anh

Advice và Advise khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác hai từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hai từ "Advice" và "Advise" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai từ này.

I. Advice là gì?

Advice là một danh từ, có nghĩa là lời khuyên hoặc sự tư vấn. Phát âm của Advice trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ədˈvaɪs/.

Ví dụ:

 • She gave me some excellent advice. (Cô ấy đã cho tôi một vài lời khuyên tuyệt vời.)
 • I need your advice on this matter. (Tôi cần lời khuyên của bạn về vấn đề này.)

II. Advise là gì?

Advise là một động từ, có nghĩa là khuyên bảo hoặc tư vấn. Phát âm của Advise trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ədˈvaɪz/.

Ví dụ:

 • I advise you to take the offer. (Tôi khuyên bạn nên chấp nhận lời đề nghị.)
 • The doctor advised him to rest. (Bác sĩ khuyên anh ấy nên nghỉ ngơi.)

III. Sự khác biệt chính giữa Advice và Advise

 1. Từ loại:

  • Advice: Danh từ, có nghĩa là lời khuyên hoặc sự tư vấn.
  • Advise: Động từ, có nghĩa là khuyên bảo hoặc tư vấn.
 2. Ngữ cảnh:

  • Advice: Dùng khi nói về lời khuyên hoặc sự tư vấn như một danh từ.
  • Advise: Dùng khi nói về hành động khuyên bảo hoặc tư vấn như một động từ.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của advice và advise chính là "Advice" là danh từ có nghĩa là lời khuyên hoặc sự tư vấn, trong khi "Advise" là động từ có nghĩa là khuyên bảo hoặc tư vấn.

Việc hiểu và phân biệt rõ "advice" và "advise" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Advice và Advise, cùng với các câu ví dụ:

 • Suggest (đề nghị): I suggest you try the new restaurant. (Tôi đề nghị bạn thử nhà hàng mới.)
 • Recommend (khuyến nghị): She recommended the book to all her friends. (Cô ấy khuyến nghị cuốn sách cho tất cả bạn bè của mình.)
 • Consult (tư vấn): He consulted his lawyer before signing the contract. (Anh ấy đã tư vấn luật sư của mình trước khi ký hợp đồng.)
 • Counsel (cố vấn): The counselor advised the students on their career paths. (Nhà cố vấn đã tư vấn cho các sinh viên về con đường sự nghiệp của họ.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.