June 19, 2024 8:16 AM

Phân biệt Allusion và Illusion trong tiếng Anh

Allusion và Illusion khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác hai từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hai từ "Allusion" và "Illusion" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai từ này.

I. Allusion là gì?

Allusion là một danh từ, có nghĩa là sự ám chỉ hoặc gợi nhắc đến điều gì đó một cách gián tiếp. Phát âm của Allusion trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /əˈluːʒən/.

Ví dụ:

 • Her speech made an allusion to the famous novel. (Bài phát biểu của cô ấy có ám chỉ đến cuốn tiểu thuyết nổi tiếng.)
 • The film contains many allusions to historical events. (Bộ phim chứa nhiều sự ám chỉ đến các sự kiện lịch sử.)

II. Illusion là gì?

Illusion là một danh từ, có nghĩa là ảo tưởng hoặc ảo giác. Phát âm của Illusion trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ɪˈluːʒən/.

Ví dụ:

 • The magician created the illusion of a floating object. (Nhà ảo thuật đã tạo ra ảo giác về một vật thể bay lơ lửng.)
 • His hopes of success turned out to be an illusion. (Hy vọng thành công của anh ấy hóa ra chỉ là ảo tưởng.)

III. Sự khác biệt chính giữa Allusion và Illusion

 1. Từ loại:

  • Allusion: Danh từ, có nghĩa là sự ám chỉ hoặc gợi nhắc đến điều gì đó một cách gián tiếp.
  • Illusion: Danh từ, có nghĩa là ảo tưởng hoặc ảo giác.
 2. Ngữ cảnh:

  • Allusion: Dùng khi nói về việc ám chỉ hoặc gợi nhắc đến một điều gì đó một cách gián tiếp.
  • Illusion: Dùng khi nói về những ảo tưởng hoặc ảo giác, những điều không có thực.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của allusion và illusion chính là "Allusion" là danh từ có nghĩa là sự ám chỉ hoặc gợi nhắc đến điều gì đó một cách gián tiếp, trong khi "Illusion" là danh từ có nghĩa là ảo tưởng hoặc ảo giác.

Việc hiểu và phân biệt rõ "allusion" và "illusion" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Allusion và Illusion, cùng với các câu ví dụ:

 • Reference (tham chiếu): The book makes several references to classical literature. (Cuốn sách có nhiều tham chiếu đến văn học cổ điển.)
 • Hint (gợi ý): He gave a hint about his future plans. (Anh ấy đã gợi ý về kế hoạch tương lai của mình.)
 • Deception (lừa dối): The illusion was part of a larger deception. (Ảo giác là một phần của sự lừa dối lớn hơn.)
 • Mirage (ảo ảnh): The oasis turned out to be a mirage. (Ốc đảo hóa ra chỉ là một ảo ảnh.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.