June 19, 2024 8:16 AM

Phân biệt Elicit và Illicit trong tiếng Anh

Elicit và Illicit khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác hai từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hai từ "Elicit" và "Illicit" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai từ này.

I. Elicit là gì?

Elicit là một động từ, có nghĩa là khơi gợi hoặc rút ra một phản ứng, thông tin, hoặc cảm xúc từ ai đó. Phát âm của Elicit trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ɪˈlɪsɪt/.

Ví dụ:

 • The teacher tried to elicit responses from the students. (Giáo viên cố gắng khơi gợi phản ứng từ các học sinh.)
 • His joke elicited laughter from the audience. (Câu đùa của anh ấy đã gây ra tiếng cười từ khán giả.)

II. Illicit là gì?

Illicit là một tính từ, có nghĩa là bất hợp pháp hoặc không được phép. Phát âm của Illicit trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ɪˈlɪsɪt/.

Ví dụ:

 • He was arrested for selling illicit drugs. (Anh ấy bị bắt vì bán ma túy bất hợp pháp.)
 • The meeting was held to discuss illicit activities in the area. (Cuộc họp được tổ chức để thảo luận về các hoạt động bất hợp pháp trong khu vực.)

III. Sự khác biệt chính giữa Elicit và Illicit

 1. Từ loại:

  • Elicit: Động từ, có nghĩa là khơi gợi hoặc rút ra một phản ứng, thông tin, hoặc cảm xúc từ ai đó.
  • Illicit: Tính từ, có nghĩa là bất hợp pháp hoặc không được phép.
 2. Ngữ cảnh:

  • Elicit: Dùng khi nói về việc khơi gợi hoặc rút ra phản ứng, thông tin hoặc cảm xúc.
  • Illicit: Dùng khi nói về những hành động, hoạt động hoặc chất không được phép hoặc bất hợp pháp.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của elicit và illicit chính là "Elicit" là động từ có nghĩa là khơi gợi hoặc rút ra một phản ứng, thông tin, hoặc cảm xúc từ ai đó, trong khi "Illicit" là tính từ có nghĩa là bất hợp pháp hoặc không được phép.

Việc hiểu và phân biệt rõ "elicit" và "illicit" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Elicit và Illicit, cùng với các câu ví dụ:

 • Extract (rút ra): The detective extracted a confession from the suspect. (Thám tử đã rút ra lời thú nhận từ nghi phạm.)
 • Prompt (gợi lên): The speech prompted a lot of questions. (Bài phát biểu đã gợi lên nhiều câu hỏi.)
 • Unlawful (trái pháp luật): The company was involved in unlawful activities. (Công ty tham gia vào các hoạt động trái pháp luật.)
 • Forbidden (bị cấm): Smoking is forbidden in this area. (Hút thuốc bị cấm ở khu vực này.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.