June 19, 2024 8:16 AM

Phân biệt Farther và Further trong tiếng Anh

Farther và Further khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác hai từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hai từ "Farther" và "Further" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai từ này.

I. Farther là gì?

Farther là một trạng từ hoặc tính từ, có nghĩa là xa hơn về khoảng cách vật lý. Phát âm của Farther trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ˈfɑːrðər/.

Ví dụ:

 • (Trạng từ) We decided to drive farther to find a better campsite. (Chúng tôi quyết định lái xe xa hơn để tìm một điểm cắm trại tốt hơn.)
 • (Tính từ) The store is farther down the road. (Cửa hàng nằm xa hơn trên con đường.)

II. Further là gì?

Further là một trạng từ hoặc tính từ, có nghĩa là xa hơn về mặt mức độ hoặc thêm nữa, thường dùng cho khoảng cách không gian và trừu tượng. Phát âm của Further trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ˈfɜːrðər/.

Ví dụ:

 • (Trạng từ) We need to discuss this issue further. (Chúng ta cần thảo luận thêm về vấn đề này.)
 • (Tính từ) She provided further information about the project. (Cô ấy đã cung cấp thêm thông tin về dự án.)

III. Sự khác biệt chính giữa Farther và Further

 1. Từ loại:

  • Farther: Trạng từ hoặc tính từ, chỉ khoảng cách vật lý xa hơn.
  • Further: Trạng từ hoặc tính từ, chỉ khoảng cách mức độ hoặc thêm nữa.
 2. Ngữ cảnh:

  • Farther: Dùng khi nói về khoảng cách vật lý xa hơn.
  • Further: Dùng khi nói về khoảng cách mức độ, thêm nữa hoặc mang tính trừu tượng.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của farther và further chính là "Farther" là trạng từ hoặc tính từ có nghĩa là xa hơn về khoảng cách vật lý, trong khi "Further" là trạng từ hoặc tính từ có nghĩa là xa hơn về mức độ hoặc thêm nữa, thường dùng cho khoảng cách không gian và trừu tượng.

Việc hiểu và phân biệt rõ "farther" và "further" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Farther và Further, cùng với các câu ví dụ:

 • Distance (khoảng cách): The distance between the two cities is 100 miles. (Khoảng cách giữa hai thành phố là 100 dặm.)
 • Additional (bổ sung): We need additional resources for the project. (Chúng ta cần thêm nguồn lực cho dự án.)
 • Extend (mở rộng): They decided to extend their stay by a few days. (Họ quyết định kéo dài kỳ nghỉ của mình thêm vài ngày.)
 • Advance (tiến triển): The project is advancing smoothly. (Dự án đang tiến triển suôn sẻ.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.