June 19, 2024 8:15 AM

Phân biệt Fewer và Less trong tiếng Anh

Fewer và Less khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác hai từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hai từ "Fewer" và "Less" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai từ này.

I. Fewer là gì?

Fewer là một tính từ, dùng để chỉ số lượng ít hơn và được sử dụng với các danh từ đếm được. Phát âm của Fewer trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ˈfjuːər/.

Ví dụ:

 • There are fewer apples in this basket than in the other one. (Có ít táo hơn trong giỏ này so với giỏ kia.)
 • Fewer students attended the lecture this week. (Ít sinh viên tham dự buổi giảng tuần này.)

II. Less là gì?

Less là một tính từ, dùng để chỉ số lượng ít hơn và được sử dụng với các danh từ không đếm được. Phát âm của Less trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /lɛs/.

Ví dụ:

 • She has less patience than her brother. (Cô ấy có ít kiên nhẫn hơn anh trai của mình.)
 • There's less water in the bottle now. (Hiện tại có ít nước hơn trong chai.)

III. Sự khác biệt chính giữa Fewer và Less

 1. Từ loại:

  • Fewer: Tính từ, chỉ số lượng ít hơn, dùng với danh từ đếm được.
  • Less: Tính từ, chỉ số lượng ít hơn, dùng với danh từ không đếm được.
 2. Ngữ cảnh:

  • Fewer: Dùng khi nói về số lượng ít hơn của các vật hoặc người có thể đếm được.
  • Less: Dùng khi nói về số lượng ít hơn của các thứ không thể đếm được hoặc là một khối lượng tổng quát.

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của fewer và less chính là "Fewer" là tính từ dùng để chỉ số lượng ít hơn và được sử dụng với các danh từ đếm được, trong khi "Less" là tính từ dùng để chỉ số lượng ít hơn và được sử dụng với các danh từ không đếm được.

Việc hiểu và phân biệt rõ "fewer" và "less" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Fewer và Less, cùng với các câu ví dụ:

 • More (nhiều hơn): There are more books on the shelf. (Có nhiều sách hơn trên kệ.)
 • Amount (số lượng): The amount of money needed is quite high. (Số tiền cần thiết khá cao.)
 • Number (số lượng): The number of participants has increased. (Số lượng người tham gia đã tăng lên.)
 • Quantity (số lượng): We need a large quantity of supplies. (Chúng tôi cần một số lượng lớn các vật liệu.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.