June 19, 2024 8:15 AM

Phân biệt Its và It’s trong tiếng Anh

Its và It’s khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác hai từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hai từ "Its" và "It’s" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai từ này.

I. Its là gì?

Its là một tính từ sở hữu, dùng để chỉ sự sở hữu của nó (dành cho các vật hoặc động vật). Phát âm của Its trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ɪts/.

Ví dụ:

 • The cat licked its paws. (Con mèo liếm chân của nó.)
 • The company has increased its profits this year. (Công ty đã tăng lợi nhuận của nó trong năm nay.)

II. It’s là gì?

It’s là dạng rút gọn của "it is" hoặc "it has". Phát âm của It’s trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /ɪts/.

Ví dụ:

 • (It is) It’s a beautiful day. (Hôm nay trời đẹp.)
 • (It has) It’s been a long time since we last met. (Đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.)

III. Sự khác biệt chính giữa Its và It’s

 1. Từ loại:

  • Its: Tính từ sở hữu, dùng để chỉ sự sở hữu của nó.
  • It’s: Dạng rút gọn của "it is" hoặc "it has".
 2. Ngữ cảnh:

  • Its: Dùng khi nói về sự sở hữu của một vật hoặc động vật.
  • It’s: Dùng khi muốn rút gọn của "it is" hoặc "it has".

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của its và it’s chính là "Its" là tính từ sở hữu dùng để chỉ sự sở hữu của một vật hoặc động vật, trong khi "It’s" là dạng rút gọn của "it is" hoặc "it has".

Việc hiểu và phân biệt rõ "its" và "it’s" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Its và It’s, cùng với các câu ví dụ:

 • Their (của họ): Their car is parked outside. (Xe của họ đậu bên ngoài.)
 • There’s (there is): There’s a cat in the garden. (Có một con mèo trong vườn.)
 • Your (của bạn): Your book is on the table. (Sách của bạn ở trên bàn.)
 • You’re (you are): You’re my best friend. (Bạn là bạn thân nhất của tôi.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.