June 19, 2024 8:15 AM

Phân biệt Lay và Lie trong tiếng Anh

Lay và Lie khác nhau như thế nào? Học cách phân biệt và sử dụng chính xác hai từ này khi đặt câu hay viết đoạn văn tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, có những từ có phát âm tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hai từ "Lay" và "Lie" thường gây nhầm lẫn cho người học. Bài viết này của Tiếng Anh giao tiếp LetTutor sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai từ này.

I. Lay là gì?

Lay là một động từ có nghĩa là đặt, để, hoặc dọn. Đây là động từ ngoại động, cần một tân ngữ. Phát âm của Lay trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /leɪ/.

Ví dụ:

 • She lays the book on the table. (Cô ấy đặt quyển sách lên bàn.)
 • He laid the baby in the crib. (Anh ấy đặt em bé vào nôi.)

Dạng quá khứ của Lay là "Laid".

 • Yesterday, she laid the keys on the counter. (Hôm qua, cô ấy đặt chìa khóa lên quầy.)

II. Lie là gì?

Lie là một động từ có hai nghĩa khác nhau, tùy vào ngữ cảnh.

 1. Lie (không có tân ngữ) có nghĩa là nằm. Phát âm của Lie trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /laɪ/.
  • Ví dụ: He lies on the couch every afternoon. (Anh ấy nằm trên ghế sofa mỗi buổi chiều.)

Dạng quá khứ của Lie (nằm) là "Lay".

 • Ví dụ: Yesterday, he lay on the grass for hours. (Hôm qua, anh ấy nằm trên cỏ hàng giờ.)
 1. Lie (có tân ngữ) có nghĩa là nói dối. Phát âm của Lie trong tiếng Anh Anh lẫn tiếng Anh Mỹ đều là /laɪ/.
  • Ví dụ: He lied about his whereabouts. (Anh ấy nói dối về nơi ở của mình.)

Dạng quá khứ của Lie (nói dối) là "Lied".

 • Ví dụ: She lied to her parents. (Cô ấy đã nói dối bố mẹ.)

III. Sự khác biệt chính giữa Lay và Lie

 1. Từ loại và tân ngữ:

  • Lay: Động từ ngoại động, cần tân ngữ. Có nghĩa là đặt hoặc để.
  • Lie: Động từ nội động, không cần tân ngữ. Có nghĩa là nằm hoặc nói dối.
 2. Dạng quá khứ:

  • Lay: Dạng quá khứ là "Laid".
  • Lie (nằm): Dạng quá khứ là "Lay".
  • Lie (nói dối): Dạng quá khứ là "Lied".

Kết luận

Tóm lại, điểm khác nhau của lay và lie chính là "Lay" là động từ ngoại động có nghĩa là đặt hoặc để, trong khi "Lie" là động từ nội động có nghĩa là nằm hoặc nói dối. Việc hiểu và phân biệt rõ "lay" và "lie" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Lay và Lie, cùng với các câu ví dụ:

 • Place (đặt): She placed the vase on the shelf. (Cô ấy đặt chiếc bình lên kệ.)
 • Set (bố trí): He set the table for dinner. (Anh ấy bố trí bàn ăn cho bữa tối.)
 • Recline (ngả người): She reclined on the sofa with a book. (Cô ấy ngả người trên ghế sofa với một quyển sách.)
 • Deceive (lừa dối): He tried to deceive his friends. (Anh ấy cố gắng lừa dối bạn bè của mình.)

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh! Hãy tham khảo thêm các bài viết khác của Lettutor ngay bên dưới để bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh nhé.