LEVEL

Những gì bạn có thể làm với trình độ Anh ngữ

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  Thời gian học có thể linh động phụ thuộc vào khả năng tiếp thu của học viên

  Các kỹ năng tiếng Anh chi tiết của

   Lộ trình đào tạo tiếng Anh

   tại Lettutor

   Đào tạo khả năng sử dụng ngôn ngữ theo 6 bậc, từ cấp độ Pre A1 cho người mới bắt đầu, cho đến cấp độ C2 cho những người đã thành thạo tiếng Anh.

   Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu (CEFR)

   Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu (CEFR)

   Bảng quy đổi trình độ

   KỲ THIĐIỂM QUY ĐỔI