May 27, 2024 2:54 AM

Mẫu đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ấn tượng, độc đáo

Bạn đang tìm cách viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh thật ấn tượng, độc đáo? Đây là các mẫu giới thiệu cho người đi làm, sinh viên và cả trong giao tiếp hằng ngày nhé

Có phải bạn đang loay hoay mã vẫn chưa viết được một đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh thật ấn tượng và độc đáo? Hãy để Lettutor giới thiệu cho bạn các đoạn văn mẫu giới thiệu bản thân thật thu hút nhé.

Việc giới thiệu bản thân không chỉ là việc nói lên những thông tin cơ bản về bản thân. Đây còn là cơ hội thu hút người khác, tạo dựng mối quan hệ, giao lưu và chia sẻ. Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh chuyên nghiệp và hấp dẫn sẽ tạo ra ấn tượng tốt, giúp người khác hiểu rõ hơn về bạn và mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác trong tương lai.

I. Cấu trúc của một đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Đầu tiên, chúng ta sẽ điểm qua cấu trúc để viết một đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh một cách ấn tượng và chuyên nghiệp.

1. Chào người nghe

Đầu tiên, bạn cần bắt đầu bằng một lời chào hỏi thân thiện để mở đầu cho đoạn giới thiệu. Ví dụ như "Hello" hoặc "Hi, it's nice to meet you".

2. Giới thiệu tên và thông tin cá nhân

Tiếp theo, bạn sẽ giới thiệu tên và thông tin cá nhân cơ bản của mình. Tùy thuộc vào mục tiêu giao tiếp của bạn, thông tin này có thể tập trung vào các đặc điểm cá nhân và sở thích, kinh nghiệm và thành tựu nổi bật, hoặc mục tiêu và nguyện vọng trong tương lai.

Ví dụ, nếu bạn đang gặp gỡ một người mới gặp trong câu lạc bộ chụp ảnh, bạn có thể giới giới thiệu thông tin về bản thân như sau: "My name is Linh and I love photography. I've been practicing it for five years now and it's something I'm really passionate about."

3. Kết thúc

Cuối cùng, bạn sẽ kết thúc bằng một lời chào và mở ra một câu hỏi để người nghe có thể phản hồi. Ví dụ:

 • Khi đang giới thiệu bản thân với bạn mới quen, bạn có thể nói "It's been great getting to know you. What's something you love to do?"
 • Khi đang giới thiệu bản thân khi trao đổi với một chuyên gia khởi nghiệp: "It's been a pleasure sharing my journey with you. Given your experience in the tech industry, I'd love to know what challenges you think new startups should prepare for?"
 • Khi bạn đang tham gia một buổi offline của các nhà văn và bạn đang chào hỏi các nhà văn khác trong sự kiện: "It's been wonderful getting to know fellow writers today. I'm curious, what's the most rewarding project you've worked on and why?"

Như vậy, một đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh có thể viết theo công thức này:

Lời chào + Giới thiệu tên và thông tin cá nhân + Lời kết thúc và câu hỏi mở

Đọc Thêm: Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi mới vào lớp học

Giờ bạn hãy cùng LetTutor xem qua các mẫu đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh theo từng chủ đề nhé.

II. Các mẫu đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh theo từng chủ đề

1. Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm

 • Đoạn văn giới thiệu bản thân khi nộp đơn xin việc

Hello Mr. Smith. My name is Thanh and I am a software developer with over five years of experience in the tech industry. I have a passion for problem-solving and have achieved significant results in my previous roles. I am very excited about the opportunity to apply my skills and experience in this new role. Thank you for considering my application.

Bản dịch: Xin chào ông Smith. Tôi tên là Thanh và tôi làm vị trí phát triển phần mềm với hơn năm năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ. Tôi có niềm đam mê giải quyết vấn đề và đã đạt được những kết quả đáng kể trong các vị trí trước đây của mình. Tôi rất hào hứng với cơ hội áp dụng kỹ năng và kinh nghiệm của mình vào vị trí mới này. Cảm ơn ông đã xem xét đơn ứng tuyển của tôi.

 • Đoạn văn giới thiệu bản thân khi gặp đồng nghiệp.

Hi, Ms. Johnson. I'm Hùng, a project manager in our team. I have been managing projects for the past three years, coordinating team efforts and ensuring we meet our goals efficiently. I love the dynamic nature of our work and the challenges it presents. It's been great getting to know you. What's your role in your team?

Bản dịch: Xin chào, cô Johnson. Tôi là Hùng, tôi là quản lý dự án trong nhóm của tôi. Tôi đã quản lý các dự án trong ba năm qua, điều phối công việc của nhóm và đảm bảo team luôn đạt được mục tiêu một cách hiệu quả. Tôi yêu thích tính linh hoạt của công việc và những thách thức mà nó mang lại. Rất vui được biết đến cô. Không biết cô đảm nhận vị trí gì trong nhóm của cô nhỉ nhỉ?

 • Đoạn văn giới thiệu bản thân khi tham gia một cuộc họp hoặc sự kiện công ty

Good morning, Mr. Williams. I'm Trang from the marketing department, where I focus on content creation and social media strategy. I've been with the company for two years and it's been a thrilling journey so far. I'm looking forward to discussing our new project today. Given your experience in the tech industry, I'd love to know what challenges you think we should prepare for?

Bản dịch: Chào buổi sáng, Williams. Tôi là Trang từ bộ phận Marketing, nơi tôi tập trung vào việc tạo nội dung và chiến lược truyền thông trên mạng xã hội. Tôi đã làm việc cho công ty trong hai năm và đó đã là một hành trình thú vị cho tới nay. Tôi mong chờ được thảo luận về dự án mới của chúng tôi hôm nay. Với kinh nghiệm của ông trong ngành công nghệ, tôi muốn biết ông nghĩ rằng chúng tôi cần chuẩn bị cho những thách thức nào?

Đọc Thêm: Nâng cấp tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm với Lettutor

2. Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh viên

 • Đoạn văn giới thiệu bản thân khi phỏng vấn xin học bổng

Hello, I'm An, a second-year Computer Science student at University of Science. I am passionate about coding and have a track record of academic excellence. I am applying for this scholarship to help fund my education and further my research in AI technology.

Bản dịch: Xin chào, tôi là An, sinh viên năm thứ hai ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Khoa học Tự Nhiên. Tôi đam mê lập trình và có hồ sơ học thuật xuất sắc. Tôi đang nộp đơn xin học bổng để hỗ trợ tài chính cho việc học và tiếp tục nghiên cứu về công nghệ AI của mình.

 • Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi tham gia một khóa học

Hi, I'm Binh, a recent graduate in Business Administration. I am interested in expanding my knowledge in digital marketing and that's why I am eager to join this course. I believe it will equip me with the necessary skills for my career advancement.

Bản dịch: Xin chào, tôi là Bình, sinh viên mới tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh. Tôi muốn mở rộng kiến thức về Marketing số và đó là lý do tôi rất hào hứng tham gia khóa học này. Tôi tin rằng nó sẽ trang bị cho tôi những kỹ năng cần thiết cho sự tiến bộ trong sự nghiệp của mình.

 • Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi tham gia một câu lạc bộ

Hello everyone, I'm Chi, a freshman majoring in English Literature. I have a great interest in community service and that's why I am excited to join our university's volunteer club. I look forward to contributing and learning from all the meaningful activities here.

Bản dịch: Xin chào mọi người, em là Chi, sinh viên năm nhất chuyên ngành Văn học Anh. Em rất quan tâm đến công tác cộng đồng và đó là lý do em rất hào hứng khi tham gia câu lạc bộ tình nguyện của trường đại học. Em mong muốn đóng góp và học hỏi từ tất cả các hoạt động có ý nghĩa ở đây.

Đọc Thêm: Mẫu câu nói về sở thích khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

3. Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày

 • Đoạn văn giới thiệu bản thân khi tham gia một câu lạc bộ

Hello everyone, I'm Long. I'm currently a senior software engineer with a keen interest in developing innovative solutions for real-world problems. I'm especially passionate about computer science and have spent considerable time honing my skills in various programming languages. I've always believed that continuous learning is the key to growth in this ever-evolving field, and that's why I'm thrilled to be a part of this coding club. I look forward to not only enhancing my coding skills but also connecting with like-minded individuals who share the same passion for computer science as I do.

Bản dịch: Xin chào mọi người, tôi là Long. Hiện tại, tôi là một kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp với niềm đam mê phát triển các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thực tế. Tôi đặc biệt đam mê khoa học máy tính và đã dành nhiều thời gian để nâng cao kỹ năng của mình trong nhiều ngôn ngữ lập trình. Tôi luôn tin rằng việc học không ngừng là chìa khóa để phát triển trong lĩnh vực luôn đổi mới này, và đó là lý do tại sao tôi rất phấn khích khi trở thành một phần của câu lạc bộ lập trình này. Tôi mong muốn không chỉ nâng cao kỹ năng lập trình của mình mà còn kết nối với những người có cùng chí hướng, chia sẻ niềm đam mê với khoa học máy tính như tôi.

 • Đoạn văn giới thiệu bản thân khi làm quen bạn mới

Hey there, I'm Anh. I grew up here in Hanoi capital, a city that's bursting with culture and history. I totally love my hometown, especially its buzzing streets and mouth-watering food. When I'm not busy, I usually try out new recipes. It's a fun way to channel my creativity and show my love for our local food. Apart from cooking, I'm also into hiking. There's just something really cool about being out in nature and checking out different trails. It gives me this calming vibe and helps me take a breather from all the city noise. Welcome to my hometown. Can't wait to share all these with you!

Bản dịch: Xin chào, tôi là Anh. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, thủ đô Hà Nội, một thành phố với nhiều nét đặc trưng văn hóa và lịch sử. Tôi rất yêu nơi này, đặc biệt là những con phố nhộn nhịp và thức ăn ngon tuyệt vời. Khi tôi rảnh rỗi, tôi thường thử nghiệm các công thức nấu ăn mới. Đó là một cách vui nhộn để thể hiện sự sáng tạo của mình và thể hiện tình yêu với đồ ăn địa phương của chúng tôi. Ngoài nấu ăn, tôi cũng thích đi bộ đường dài. Thật tuyệt vời khi được ở ngoài thiên nhiên và khám phá các con đường khác nhau. Nó mang lại cho tôi cảm giác bình yên và giúp tôi nghỉ ngơi sau tất cả tiếng ồn của thành phố. Chào mừng bạn đến quê hương của tôi. Tôi rất mong chờ cùng bạn trải nghiệm những điều tuyệt vời ở đây!

 • Introduction when visiting a friend's house:

Hello, I'm Phuong. I'm a friend of Smith. We are currently studying literature together at university. I have a deep appreciation for mystery novels and enjoy painting in my free time, especially landscapes. I’m here to study with Smith for a school project. Thank you for welcoming me. If it's okay with you, I'm gonna head to Smith's room and we'll get our study on.

Bản dịch: Xin chào cả nhà, em là Phương, bạn của Smith. Hiện tại, tụi em đang cùng nhau học văn chương ở trường đại học. Em rất yêu thích tiểu thuyết huyền bí và thích vẽ tranh vào những lúc rảnh rỗi, đặc biệt là tranh phong cảnh. Em đến đây để học nhóm với Smith cho một dự án của môn học. Cảm ơn gia đình đã chào đón Em. Nếu mọi người không phiền, Em xin phép lên phòng của Smith để học ạ.

Đọc Thêm: Luyện giao tiếp với 5 ví dụ tình huống giao tiếp tiếng Anh hằng ngày

III. Lưu ý khi viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

 • Luôn sử dụng ngôn từ lịch sự, cách viết hoặc nói tự tin và mạch lạc: Cách bạn trình bày bản thân có thể nói rất nhiều về bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng ngôn từ lịch sự, tự tin và mạch lạc khi giới thiệu bản thân để tạo ra ấn tượng tốt nhất.
 • Hãy linh động cách giới thiệu theo mỗi tình huống: Mỗi tình huống giao tiếp có thể đòi hỏi một cách giới thiệu khác nhau với cách diễn đạt cũng như cách dùng từ khác nhau. Hãy chắc chắn rằng bạn nắm rõ được tính chất của cuộc hội thoại trước khi giới thiệu bản thân. Như vậy bạn sẽ thể hiện bản thân một cách phù hợp nhất.
 • Hãy luôn đặt câu hỏi và thể hiện sự quan tâm đến người nghe: Khi kết thúc đoạn giới thiệu, đừng quên đặt một câu hỏi để thể hiện sự quan tâm của bạn đối với người nghe. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho họ, mà còn giúp tiếp nối nội dung cho cuộc trò chuyện.

Như vậy, LetTutor đã cùng bạn điểm qua các mẫu giới thiệu bản thân thường dùng. Hãy nhớ việc giới thiệu bản thân không chỉ là việc nêu rõ thông tin cơ bản về mình, mà còn là cách để bạn thể hiện bản thân, sở thích, và mục tiêu của mình. Nó giúp tạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp với người khác, và mở ra cơ hội tương tác và giao lưu.

Khi viết đoạn văn giới thiệu bản thân, bạn hãy sáng tạo và linh hoạt thay đổi cách giới thiệu bản thân dựa trên từng tình huống. Không có một cấu trúc cố định nào cho một đoạn văn giới thiệu hoàn hảo, điều quan trọng là đoạn giới thiệu cần phản ánh đúng con người bạn.

Hy vọng rằng với những gợi ý và mẫu đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trên, bạn sẽ tìm được cách để thể hiện mình một cách ấn tượng và thú vị. Hãy nhớ rằng việc giới thiệu bản thân là bước đầu tiên và là một bước quan trọng để bắt đầu câu chuyện. Hãy giới thiệu bản thân thật ấn tượng để tận dụng nó làm đòn bẩy cho nhiều cơ hội mới nhé.

Đọc Thêm: Top lỗi thường gặp ở người mới học tiếng Anh và cách khắc phục