June 25, 2024 10:46 AM

Sử dụng đúng các liên từ (conjunctive adverbs) trong câu: Quy tắc và bài tập

I. Giới thiệu

Trong quá trình học tiếng Anh, việc sử dụng liên từ (conjunctive adverbs) đúng cách đóng vai trò quan trọng giúp kết nối các ý tưởng và làm cho câu văn trở nên mạch lạc hơn. Liên từ không chỉ giúp câu trở nên rõ ràng mà còn làm cho lời văn thêm phần phong phú và hấp dẫn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng liên từ trong tiếng Anh một cách hiệu quả, cùng với các bài tập thực hành để cải thiện kỹ năng viết và nói của bạn. Học tiếng Anh giao tiếp không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là việc hiểu cách sử dụng các liên từ để diễn đạt ý tưởng một cách tự tin và chính xác.II. Liên từ trong tiếng Anh là gì?

1/ Định nghĩa của liên từ (conjunctive adverbs)

 • Liên từ (conjunctive adverbs) là những từ hoặc cụm từ được sử dụng để kết nối các phần của câu, các câu, hoặc các đoạn văn lại với nhau. Chúng thường được sử dụng để tạo sự mạch lạc và logic cho bài viết hoặc lời nói. Các liên từ phổ biến bao gồm: however, therefore, moreover, nevertheless, consequently.

2/ Phân loại các loại liên từ

 • Các loại liên từ phổ biến và chức năng của chúng:
  • However: Dùng để chỉ sự đối lập
  • Therefore: Dùng để chỉ kết quả
  • Moreover: Dùng để thêm thông tin
  • Nevertheless: Dùng để chỉ sự nhượng bộ
  • Consequently: Dùng để chỉ hệ quảIII. Quy tắc sử dụng liên từ trong tiếng Anh

1/ Khi nào nên dùng liên từ

 • Các trường hợp nên dùng liên từ:
  • a. Kết nối các mệnh đề độc lập
   • Giải thích: Liên từ giúp kết nối các mệnh đề độc lập, tạo thành một câu phức. Điều này giúp bài viết hoặc lời nói trở nên mạch lạc và dễ hiểu hơn.
   • Ví dụ: "He is very talented; however, he is not very hardworking." (Anh ấy rất tài năng; tuy nhiên, anh ấy không chăm chỉ lắm.)
  • b. Nhấn mạnh hoặc giải thích thêm ý nghĩa
   • Giải thích: Liên từ được sử dụng để nhấn mạnh hoặc giải thích thêm ý nghĩa của câu, giúp người đọc hoặc người nghe hiểu rõ hơn về nội dung.
   • Ví dụ: "She didn’t finish her homework; therefore, she couldn’t go out to play." (Cô ấy không hoàn thành bài tập về nhà; do đó, cô ấy không thể ra ngoài chơi.)
  • c. Chuyển tiếp giữa các ý tưởng trong đoạn văn
   • Giải thích: Liên từ giúp chuyển tiếp một cách mạch lạc giữa các ý tưởng trong đoạn văn, làm cho bài viết trở nên mạch lạc và dễ theo dõi.
   • Ví dụ: "First, we will review the basics of grammar. Moreover, we will practice with some exercises." (Đầu tiên, chúng ta sẽ xem lại những kiến thức cơ bản về ngữ pháp. Hơn nữa, chúng ta sẽ thực hành với một số bài tập.)

2/ Khi nào không nên dùng liên từ

 • Các lỗi thường gặp khi sử dụng liên từ sai:
  • a. Dùng liên từ không phù hợp ngữ cảnh
   • Giải thích: Sử dụng liên từ không phù hợp với ngữ cảnh có thể làm cho câu văn trở nên khó hiểu hoặc không chính xác.
   • Ví dụ sai: "I like pizza; however, I eat it every day." (Câu này không hợp lý vì "however" không phù hợp ngữ cảnh.)
  • b. Sử dụng quá nhiều liên từ trong một câu
   • Giải thích: Sử dụng quá nhiều liên từ trong một câu có thể làm cho câu văn trở nên rối rắm và khó hiểu.
   • Ví dụ sai: "I am tired; therefore, I will go to bed; however, I need to finish my work first." (Câu này sử dụng quá nhiều liên từ, làm cho câu trở nên rối rắm.)
  • c. Thiếu liên từ khi cần thiết
   • Giải thích: Không sử dụng liên từ khi cần thiết có thể làm cho câu văn thiếu mạch lạc và khó hiểu.
   • Ví dụ sai: "She was tired. She continued to work." (Câu này thiếu liên từ cần thiết để nối hai mệnh đề.)

3/ Phân biệt liên từ trong tiếng Anh

 • So sánh và phân biệt giữa các loại liên từ khác nhau:
  • a. "However" và "But"
   • Giải thích: "However" được sử dụng để bắt đầu một câu mới, trong khi "But" được sử dụng trong cùng một câu.
   • Ví dụ: "I wanted to go for a walk; however, it started to rain." (Tôi muốn đi dạo; tuy nhiên, trời bắt đầu mưa.)
   • Ví dụ: "I wanted to go for a walk, but it started to rain." (Tôi muốn đi dạo, nhưng trời bắt đầu mưa.)
  • b. "Therefore" và "So"
   • Giải thích: "Therefore" thường được sử dụng trong văn viết trang trọng, trong khi "So" thường được sử dụng trong văn nói.
   • Ví dụ: "She didn’t study hard; therefore, she failed the exam." (Cô ấy không học hành chăm chỉ; do đó, cô ấy đã trượt kỳ thi.)
   • Ví dụ: "She didn’t study hard, so she failed the exam." (Cô ấy không học hành chăm chỉ, vì vậy cô ấy đã trượt kỳ thi.)
  • c. "Moreover" và "Furthermore"
   • Giải thích: Cả hai đều có nghĩa là "hơn nữa", nhưng "Moreover" thường được sử dụng trong văn viết trang trọng hơn.
   • Ví dụ: "The project is innovative. Moreover, it is cost-effective." (Dự án này rất sáng tạo. Hơn nữa, nó còn tiết kiệm chi phí.)
   • Ví dụ: "The project is innovative. Furthermore, it is cost-effective." (Dự án này rất sáng tạo. Hơn nữa, nó còn tiết kiệm chi phí.)IV. Bài tập thực hành sử dụng liên từ

1/ Bài tập điền liên từ thích hợp vào chỗ trống

1/ He was very tired; ______, he went to bed early. 2/ She studied hard; ______, she passed the exam. 3/ The weather was bad; ______, we decided to stay indoors. 4/ He didn’t like the movie; ______, he watched it till the end. 5/ She wanted to go shopping; ______, she didn’t have enough money. 6/ The project was challenging; ______, they managed to complete it on time. 7/ He was feeling sick; ______, he went to see a doctor. 8/ The task was difficult; ______, he managed to finish it. 9/ She didn’t understand the lesson; ______, she asked the teacher for help. 10/ The food was delicious; ______, the service was excellent.

2/ Bài tập chọn liên từ đúng (A/B/C/D)

1/ I was tired, ______ I went to bed early.

 • A. and
 • B. but
 • C. so
 • D. because 2/ He didn’t study; ______, he failed the exam.
 • A. however
 • B. therefore
 • C. moreover
 • D. but 3/ She likes coffee; ______, she doesn’t like tea.
 • A. and
 • B. but
 • C. so
 • D. therefore 4/ He was tired; ______, he went to bed early.
 • A. however
 • B. therefore
 • C. but
 • D. so 5/ The test was difficult; ______, I passed.
 • A. so
 • B. therefore
 • C. however
 • D. because 6/ I wanted to go out; ______, it started to rain.
 • A. so
 • B. but
 • C. however
 • D. therefore 7/ She was hungry; ______, she ate a sandwich.
 • A. but
 • B. and
 • C. so
 • D. because 8/ He didn’t like the book; ______, he read it anyway.
 • A. so
 • B. but
 • C. however
 • D. therefore 9/ The project was difficult; ______, they completed it on time.
 • A. so
 • B. but
 • C. however
 • D. therefore 10/ She wanted to go to the party; ______, she was not invited. - A. so - B. but - C. therefore - D. howeverV. Đáp án và giải thích

1/ Đáp án bài tập

Bài tập 1: 1/ therefore 2/ therefore 3/ consequently 4/ however 5/ however 6/ nevertheless 7/ therefore 8/ however 9/ therefore 10/ moreover

Bài tập 2: 1/ C. so 2/ B. therefore 3/ B. but 4/ B. therefore 5/ C. however 6/ C. however 7/ C. so 8/ C. however 9/ D. therefore 10/ D. howeverVI. Kết luận

Việc sử dụng đúng các liên từ trong tiếng Anh là một kỹ năng quan trọng giúp làm cho câu văn trở nên mạch lạc và rõ ràng. Bằng cách nắm vững các quy tắc và thực hành thường xuyên, bạn sẽ cải thiện kỹ năng viết và học tiếng Anh giao tiếp một cách hiệu quả hơn. Học tiếng Anh online 1 kèm 1 tại LetTutor là một phương pháp tuyệt vời để bạn luyện tập và nâng cao khả năng sử dụng liên từ trong giao tiếp hàng ngày. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng các từ nối khác trong tiếng Anh, hãy tham khảo bài Cách sử dụng các từ nối trong câu linking words trên trang web của chúng tôi.