April 26, 2024 8:43 AM

Hướng dẫn viết đoạn văn mô tả bằng tiếng Anh

Hướng dẫn viết đoạn văn miêu tả bằng tiếng Anh theo chủ đề kèm ví dụ các đoạn văn mẫu hay, ấn tượng.

Có bao giờ bạn cảm thấy bối rối khi trên bàn là một trang giấy trắng, thời gian thi vẫn liên tục trôi và bạn phải viết một đoạn văn miêu tả bằng tiếng Anh nhưng vẫn không biết bắt đầu thế nào? Đặc biệt là khi phải mô tả một sự việc, một vật thể hay một người nào đó. Nếu có, thì bạn đừng lo, bạn không cô đơn đâu!

Nhưng đừng lo lắng, vì Lettutor sẽ trao cho bạn bí kiếp gia truyền giúp việc viết tiếng Anh trở nên dễ như ăn bánh. Bài viết này sẽ là cọng rơm cứu mạng giúp bạn viết tiếng Anh như một nhà văn chuyên nghiệp. Đây sẽ là cuộc hành trình khám phá thú vị, hoàn toàn không gây áp lực. Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình kì diệu này nào!

I. Cách viết đoạn văn mô tả ngắn bằng tiếng Anh

1. Hình thức viết đoạn văn mô tả ngắn

  • Độ dài của một đoạn văn mô tả ngắn bằng tiếng Anh thường khoảng 100-200 từ. Tuy nhiên, độ dài có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bài viết hoặc mục tiêu của bạn.

  • Một đoạn văn mô tả ngắn thường gồm ba phần chính: phần mở đoạn (giới thiệu vấn đề hoặc người/điều cần mô tả), phần thân đoạn (mô tả chi tiết), và phần kết đoạn (kết luận hoặc tóm tắt lại những gì đã mô tả).

2. Bố cục đoạn văn mô tả

Như đã đề cập ở trên, cấu trúc đoạn văn mô tả bằng tiếng Anh bao gồm 3 phần chính:

  • Mở đoạn: Để bắt đầu một đoạn văn mô tả, bạn nên giới thiệu sơ lược về đối tượng hoặc chủ đề cần mô tả. Điều này giúp định hình ngữ cảnh và tạo hứng thú cho người đọc.
  • Thân đoạn: Trong phần này, bạn cần mô tả chi tiết các đặc điểm, tính cách, hoặc sự kiện liên quan đến đối tượng hoặc chủ đề đã giới thiệu. Hãy sử dụng ngôn ngữ phong phú, các từ vựng và cấu trúc câu đa dạng để làm cho mô tả của bạn trở nên sống động và hấp dẫn.
  • Kết đoạn: Đây là phần tóm tắt lại những gì đã mô tả trong thân đoạnđưa ra nhận định, cảm nhận cá nhân về đối tượng hoặc chủ đề. Đừng quên sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ và thuyết phục để gây ấn tượng mạnh với người đọc.

3. Hướng dẫn cách viết một đoạn văn mô tả chi tiết bằng tiếng Anh

  • Phần mở đoạn: The city of Hanoi, known as the 'Paris of the East', is a fascinating blend of East and West, combining traditional Vietnamese motifs with French flair.
  • Phần triển khai ý: Walking through the bustling streets, one can't help but be captivated by the vibrant street life. The aroma of street food stalls selling 'pho' and 'bun cha' wafts tantalizingly through the air. Locals sip on 'ca phe sua da' at quaint sidewalk cafes, while the sound of motorbikes buzzing by creates a lively soundtrack. Ancient temples and colonial-style buildings stand proudly amidst modern skyscrapers, telling tales of the city's rich history.
  • Phần kết đoạn: In all its chaos and charm, Hanoi is a city that captivates the heart. It's a place where the old coexists with the new in the most harmonious way, making it a must-visit destination for any travel enthusiast.

II. Các mẫu đoạn văn tả bằng tiếng Anh theo chủ đề

Dưới đây là một số mẫu đoạn văn miêu tả bằng tiếng Anh theo các chủ đề khác nhau. Ngoài ra nếu bạn muốn đọc thêm các mẫu đoạn văn khác như nghị luận, kể chuyện… thì bạn có thể đọc thêm bài 30 Mẫu đoạn văn tiếng Anh theo chủ đề hoặc “Hướng dẫn viết đoạn văn kể chuyện trong tiếng Anh” nhé. Còn giờ thì bắt đầu nào!

1. Tả bạn thân bằng tiếng Anh

English: My best friend, Linh, is a person who possesses many admirable qualities. She is not only kind and caring but also incredibly intelligent. She has a radiant smile that can light up the darkest room and a sense of humor that never fails to make me laugh. Linh is an avid reader and a talented writer. We share a love for books and often spend hours discussing our favorite authors and stories. She is a loyal friend who always stands by my side, and I am grateful to have her in my life.

Bản dịch: Bạn thân của tôi, Linh, là một người sở hữu nhiều phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Cô ấy không chỉ tốt bụng và chu đáo mà còn vô cùng thông minh. Cô ấy có nụ cười rạng rỡ có thể làm sáng lên căn phòng tối tăm nhất và khiếu hài hước không bao giờ khiến tôi ngừng cười. Linh là một người đam mê đọc sách và một tác giả tài năng. Chúng tôi chia sẻ tình yêu dành cho sách và thường dành nhiều giờ để thảo luận về tác giả và câu chuyện yêu thích của mình. Cô ấy là một người bạn trung thành luôn đứng bên tôi, và tôi biết ơn vì có cô ấy trong cuộc đời mình.

2. Tả mẹ bằng tiếng Anh

English: My mother, the epitome of love and strength, is my pillar of support. Her eyes, full of warmth and kindness, reflect the wisdom she has gained over the years. She is a woman of substance, who balances work and home with equal ease. Her culinary skills are legendary; the meals she prepares are filled with love and flavors that leave us longing for more. Despite her busy schedule, she always finds time for me, lending an ear to my problems and guiding me with her sage advice. Her unconditional love and sacrifices have shaped me into the person I am today.

Bản dịch: Mẹ tôi, biểu tượng của tình yêu và sức mạnh, là trụ cột hỗ trợ của tôi. Đôi mắt của mẹ, tràn đầy sự ấm áp và tốt bụng, phản ánh sự khôn ngoan mà mẹ đã đạt được qua nhiều năm. Mẹ là một người phụ nữ có giá trị, người cân đối công việc và gia đình với sự dễ dàng như nhau. Kỹ năng nấu ăn của mẹ là huyền thoại; những bữa ăn mẹ chuẩn bị đều chứa đầy tình yêu và hương vị khiến chúng tôi luôn mong muốn thêm. Mặc dù lịch trình bận rộn, mẹ luôn dành thời gian cho tôi, lắng nghe những vấn đề của tôi và hướng dẫn tôi với lời khuyên của mẹ. Tình yêu và hy sinh vô điều kiện của mẹ đã hình thành tôi thành người mà tôi là ngày hôm nay.

3. Mô tả công việc bằng tiếng Anh

English: As a teacher, I play a vital role in shaping the minds of young individuals. Every day is a new challenge, filled with both expected and unexpected situations. From planning lessons to evaluating student performance, teaching is a job that requires patience, dedication, and a deep understanding of individual learning needs. Yet, despite the challenges, the joy of witnessing a student's progress and the opportunity to make a positive impact on their lives makes teaching one of the most rewarding professions.

Bản dịch: Là một giáo viên, tôi đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tư duy của những cá nhân trẻ tuổi. Mỗi ngày là một thách thức mới, đầy cả những tình huống dự kiến và không dự kiến. Từ việc lên kế hoạch cho bài học đến việc đánh giá hiệu suất học của học sinh, việc dạy học là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tận tâm và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu học tập cá nhân. Tuy nhiên, mặc dù có những thách thức, niềm vui khi chứng kiến sự tiến bộ của một học sinh và cơ hội tạo ra tác động tích cực đối với cuộc sống của họ khiến nghề dạy học trở thành một trong những nghề nghiệp đầy thưởng thức nhất.

4. Tả ngôi trường bằng tiếng Anh

English: My school, named ND High School, is a place that holds a special place in my heart. It's a three-story building painted in light blue, standing proudly in the center of a lush, green campus. Interestingly, the buildings are named after islands of Vietnam. The school boasts state-of-the-art classrooms, a spacious library filled with a plethora of books, and a vast sports field where students engage in various physical activities. The hallways are always buzzing with life as students move from one class to another, and the walls adorned with colorful posters and student artwork add to the vibrant atmosphere. My school isn't just a place of learning; it's a community that fosters growth, encourages curiosity, and promotes a love for knowledge.

Bản dịch: Trường của tôi, tên là Trường Trung học phổ thông ND, là nơi chiếm một chỗ đặc biệt trong trái tim tôi. Đó là một tòa nhà ba tầng được sơn màu xanh nhạt, đứng tự hào ở trung tâm của một khuôn viên xanh mướt. Điều đáng chú ý là các tòa nhà được đặt theo tên các đảo của Việt Nam. Trường học có những lớp học hiện đại, một thư viện rộng lớn chứa đầy sách và một sân thể thao rộng lớn nơi học sinh tham gia vào các hoạt động thể chất khác nhau. Hành lang luôn nhộn nhịp với cuộc sống khi học sinh di chuyển từ lớp này sang lớp khác, và những bức tường được trang trí với những poster màu sắc và tác phẩm nghệ thuật của học sinh tăng thêm không khí sôi động. Trường học của tôi không chỉ là nơi học tập; đó là một cộng đồng thúc đẩy sự phát triển, khuyến khích sự tò mò, và thúc đẩy tình yêu với kiến thức.

5. Tả ngôi nhà bằng tiếng Anh

English: My house, a charming two-story building, stands amidst a serene and verdant neighborhood. With its white walls and blue roof, it radiates a feeling of warmth and coziness. The house is surrounded by a beautiful garden filled with blooming flowers and tropical fruit trees, creating a personal sanctuary away from the hustle and bustle of the city. Inside, the living room is spacious and welcoming, adorned with family photos and heirlooms. The kitchen, filled with the aroma of home-cooked meals, is the heart of our home where we share laughter and stories. Each bedroom is a personal oasis, providing tranquility and comfort. My house, filled with love and memories, is not just a building, it's my home.

Bản dịch: Ngôi nhà của tôi, một căn nhà hai tầng đáng yêu, đứng giữa một khu phố yên bình và xanh mát. Với bức bình phong màu trắng và mái nhà màu xanh, nó toát lên cảm giác ấm áp và thoải mái. Ngôi nhà được bao quanh bởi một khu vườn đẹp mắt đầy hoa nở và cây trái nhiệt đới, tạo nên một khu vườn riêng biệt xa khỏi sự hối hả của thành phố. Bên trong, phòng khách rộng lớn và đầy đủ tiện nghi, được trang trí với những bức ảnh gia đình và vật lưu niệm. Bếp, đầy mùi thơm của các bữa ăn nấu tại nhà, là trái tim của ngôi nhà chúng tôi nơi chúng tôi chia sẻ tiếng cười và câu chuyện. Mỗi phòng ngủ là một ốc đảo cá nhân, mang lại sự yên bình và thoải mái. Ngôi nhà của tôi, đầy tình yêu và kỷ niệm, không chỉ là một tòa nhà, đó là ngôi nhà của tôi.

6. Tả phòng ngủ bằng tiếng Anh

English: My bedroom, a cozy and peaceful haven, is my favorite place in the house. It is painted in a soothing shade of blue, creating a calm and relaxing atmosphere. The room is furnished with a comfortable bed covered in soft, white linens and a wooden desk cluttered with books and stationery. A large window overlooks a beautiful garden, letting in a flood of natural light during the day. At night, a small lamp on the bedside table casts a warm, gentle glow, perfect for reading. The walls are adorned with posters of my favorite bands and a few of my own sketches. My bedroom, with its personal touches and comforting solitude, is a place where I can truly be myself.

Bản dịch: Phòng ngủ của tôi, một nơi trú ẩn ấm cúng và yên bình, là nơi tôi yêu thích nhất trong nhà. Phòng được sơn một màu xanh dịu nhẹ, tạo ra không khí thoải mái và thư giãn. Phòng được trang bị một giường thoải mái được phủ bằng chăn ga trắng mềm mại và một chiếc bàn gỗ đầy sách và đồ dùng học tập. Một cửa sổ lớn nhìn ra một khu vườn xinh đẹp, để ánh sáng tự nhiên tràn vào trong suốt ban ngày. Buổi tối, một chiếc đèn nhỏ trên bàn đầu giường phát ra một ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng, hoàn hảo cho việc đọc sách. Bức tường được trang trí với những poster của các ban nhạc yêu thích và một số bức vẽ của chính tôi. Phòng ngủ của tôi, với những toàn thể cá nhân và sự yên bình, là nơi tôi có thể thật sự là chính mình.

7. Tả một món đồ yêu thích bằng tiếng Anh

7. Tả một món đồ yêu thích bằng tiếng Anh

English: My favorite item is a small, silver locket that I received from my grandmother. Its intricate engravings and antique design give it a unique charm. Inside, it holds two cherished photographs - one of my parents, and one of my grandmother. This locket is more than just a piece of jewelry; it's a precious memento that connects me to my roots and reminds me of the unwavering love of my family. Whenever I wear it, I feel a sense of comfort and belonging.

Bản dịch: Món đồ yêu thích của tôi là một chiếc locket nhỏ, màu bạc mà tôi nhận được từ bà ngoại. Những hoa văn tinh xảo và thiết kế cổ điển mang lại cho nó một nét duyên dáng độc đáo. Bên trong, nó giữ hai bức ảnh quý giá - một của bố mẹ tôi, và một của bà ngoại. Chiếc locket này không chỉ là một món trang sức; nó là một kỉ vật quý giá kết nối tôi với gốc rễ của mình và nhắc nhở tôi về tình yêu không thay đổi của gia đình. Mỗi khi tôi đeo nó, tôi cảm thấy một cảm giác thoải mái và thuộc về.

*Locket: mặt dây chuyền có thể mở ra và có ảnh bên trong

8. Tả Hà Nội bằng tiếng Anh

English: Hanoi, the capital city of Vietnam, is a bustling metropolis that seamlessly blends the old and the new. The city is a fascinating mix of history and modernity, with ancient pagodas and temples standing side by side with towering skyscrapers and modern shopping centers. The narrow, winding streets of the Old Quarter, filled with shops selling traditional goods and street food stalls offering delicious local delicacies, offer a glimpse into the city's rich past. Meanwhile, the serene beauty of Hoan Kiem Lake and the grandeur of the Imperial Citadel speak volumes about the city's cultural heritage. From its mouth-watering street food to its vibrant arts scene, Hanoi is a captivating city that offers something for everyone.

Bản dịch: Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, là một thành phố nhộn nhịp kết hợp một cách hoàn hảo giữa cái cũ và cái mới. Thành phố là sự pha trộn hấp dẫn của lịch sử và hiện đại, với những ngôi chùa và đền cổ kính đứng cạnh những tòa nhà chọc trời và trung tâm mua sắm hiện đại. Những con phố nhỏ, uốn lượn của khu phố cổ, đầy các cửa hàng bán hàng hóa truyền thống và các gian hàng đường phố cung cấp các món đặc sản địa phương ngon miệng, mang lại cái nhìn về quá khứ phong phú của thành phố. Trong khi đó, vẻ đẹp yên bình của Hồ Hoàn Kiếm và vẻ đại lệ của Hoàng thành nói lên nhiều điều về di sản văn hóa của thành phố. Từ đồ ăn đường phố ngon miệng đến cảnh quan nghệ thuật sống động, Hà Nội là một thành phố quyến rũ, mang lại điều gì đó cho mọi người.

9. Tả Đà Nẵng bằng tiếng Anh

English: Da Nang is a coastal city that offers a unique blend of natural beauty and urban vibrancy. Nestled between the azure waters of the East Sea and the majestic Truong Son mountains, Da Nang boasts sandy beaches, scenic rivers, and a bustling cityscape. The city's iconic Dragon Bridge, which breathes fire on weekend nights, is a testament to Da Nang's modernity and innovation. Meanwhile, the historic Marble Mountains, with their mystical caves and ancient pagodas, speak of the city's rich cultural heritage. Whether you're a beach lover, a foodie, or a history enthusiast, Da Nang has something to offer you.

Bản dịch: Đà Nẵng là một thành phố ven biển mang đến sự kết hợp độc đáo giữa vẻ đẹp tự nhiên và sự nhộn nhịp đô thị. Đà Nẵng nằm giữa biển Đông xanh mát và dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, nổi tiếng với những bãi biển cát mịn, những con sông thơ mộng, và khung cảnh thành phố nhộn nhịp. Cầu Rồng biểu tượng của thành phố, thổi lửa vào các đêm cuối tuần, là minh chứng cho sự hiện đại và sáng tạo của Đà Nẵng. Trong khi đó, Ngũ Hành Sơn lịch sử, với những hang động huyền bí và những ngôi chùa cổ, nói lên di sản văn hóa phong phú của thành phố. Dù bạn là người yêu biển, người mê ẩm thực, hay người hâm mộ lịch sử, Đà Nẵng đều có điều gì đó để dành cho bạn.

10. Tả cơn mưa bằng tiếng Anh

English: Rain paints a beautiful picture of nature. As it starts falling, the sky turns grey, and a cool breeze sweeps through the surroundings. The rhythmic patter of raindrops against the window is a soothing sound, often lulling one into a peaceful sleep. The fresh, earthy scent that permeates the air after a rainfall is invigorating. Rain breathes life into the parched earth and refreshes the greenery. It washes away the dust and heat of summer, leaving the world clean and sparkling. Despite the gloomy skies and the occasional inconvenience, the beauty and tranquility that rain brings are truly captivating.

Bản dịch: Mưa vẽ lên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Khi nó bắt đầu rơi, bầu trời trở nên xám xịt, và một cơn gió mát lành lướt qua mọi nơi. Tiếng rơi nhịp nhàng của những giọt mưa trên cửa sổ là một âm thanh dễ chịu, thường khiến người ta chìm vào giấc ngủ yên bình. Mùi hương tươi mát, hòa quyện với mùi đất sau cơn mưa làm cho không khí trở nên sảng khoái. Mưa mang sự sống vào đất khô cằn và làm mới lại vẻ xanh mát. Nó cuốn trôi bụi bẩn và cái nóng của mùa hè, để lại thế giới sạch sẽ và lấp lánh. Mặc dù bầu trời u ám và sự bất tiện thỉnh thoảng, vẻ đẹp và sự yên bình mà mưa mang lại thực sự cuốn hút.

11. Tả ngày khai trường bằng tiếng Anh

English: The opening day at school is always filled with a mix of excitement and nervous anticipation. It signifies the start of a new academic year, bringing with it new challenges and opportunities. Students back to school with their new backpacks and school supplies, eager to meet their new teachers and classmates. The school premises buzz with activity as everyone settles into their new routines. There is the thrill of new lessons to be learned, friendships to be formed, and memories to be made. The opening day at school is indeed a day of new beginnings, setting the tone for the rest of the year.

Bản dịch: Ngày khai trường luôn chứa đầy sự hứng khởi và lo lắng đợi chờ. Nó đánh dấu sự bắt đầu của một năm học mới, mang lại cho mình những thách thức và cơ hội mới. Học sinh trở lại trường với những chiếc ba lô mới và đồ dùng học tập, háo hức gặp gỡ giáo viên và bạn học mới. Khuôn viên trường học nhộn nhịp với các hoạt động khi mọi người bắt đầu quen với lịch trình mới. Có sự hồi hộp của những bài học mới sẽ được học, những tình bạn sẽ được kết, và những kỷ niệm sẽ được tạo ra. Ngày khai trường thật sự là một ngày bắt đầu mới, đặt ra tông màu cho phần còn lại của năm học.

Tạm kết

Vậy là bạn đã trải qua hành trình cùng Lettutor khai mở bí kíp viết đoạn văn mô tả bằng tiếng Anh. Quan trọng hơn cả, Lettutor hy vọng bạn đã nắm bắt được những yếu tố cốt lõi của việc viết đoạn văn tiếng Anh, để bạn có thể tự tin viết văn tiếng Anh trong mọi chủ đề.

Nhưng đừng chỉ dừng lại ở việc đọc, hãy tận dụng những kiến thức này để tự luyện tập viết đoạn văn tiếng Anh. Chỉ cần nhớ rằng, không có gì quý hơn việc thực hành. Vì vậy, hãy lấy giấy bút ra ngay và viết liền một đoạn văn bằng tiếng Anh hay thậm chí là cả một bài văn tiếng Anh càng tốt.

Nếu bạn muốn khám phá thêm, hãy đọc các bài viết khác trong series viết đoạn văn tiếng Anh của Lettutor. Cùng Lettutor bước đi trên con đường chinh phục kỹ năng writing, và hãy chia sẻ với Lettutor những ý kiến và trải nghiệm của bạn nhé! Chúc bạn sớm có kỹ năng viết tiếng Anh thật tuyệt vời!