May 15, 2024 4:25 AM

Cách dùng từ nối khi giao tiếp tiếng Anh

Định nghĩa và cách sử dụng từ nối tiếng Anh cho các level từ cơ bản cho người mới bắt đầu đến nâng cao

Từ nối tiếng Anh cơ bản (Level A1 - A2)

1. Giới thiệu về từ nối

Trong ngữ pháp tiếng Anh, từ nối (linking words) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên câu văn mạch lạc và dễ hiểu. Khi học tiếng Anh giao tiếp, đặc biệt là ở trình độ A1 - A2, việc sử dụng các từ nối cơ bản sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và tự nhiên hơn.Từ nối là gì? Nó có vai trò gì trong câu?

Từ nối là những từ hoặc cụm từ giúp kết nối các phần của câu hoặc đoạn văn lại với nhau. Chúng tạo ra sự liên kết logic giữa các ý tưởng, giúp người nghe hoặc người đọc hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các thông tin trong câu. Ví dụ, trong tiếng Anh giao tiếp, việc sử dụng từ nối như "and," "but," và "or" sẽ giúp câu văn của bạn trở nên mạch lạc và dễ hiểu hơn.Tại sao cần sử dụng từ nối khi giao tiếp tiếng Anh?

Sử dụng từ nối đúng cách không chỉ giúp cải thiện kỹ năng viết mà còn nâng cao khả năng nói tiếng Anh. Trong giao tiếp tiếng Anh, từ nối giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách trôi chảy và mạch lạc hơn. Điều này rất quan trọng khi bạn tham gia vào các cuộc trò chuyện hàng ngày hoặc các tình huống giao tiếp khác, nơi mà sự rõ ràng và logic trong ngôn ngữ là yếu tố then chốt để thành công.2. Các từ nối cơ bản

Ở trình độ A1 - A2, bạn sẽ làm quen với các từ nối cơ bản như "and," "but," "or" và các từ nối dùng để sắp xếp thời gian như "first," "then," "finally." Việc sử dụng thành thạo các từ nối này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc học tiếng Anh giao tiếp và nâng cao khả năng sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách hiệu quả.And, But, Or: Các từ nối đơn giản

And: Dùng để nối hai hoặc nhiều ý tưởng lại với nhau.

 • Ví dụ: "I like apples and oranges." (Tôi thích táo và cam.)

But: Dùng để diễn đạt sự đối lập giữa hai ý tưởng.

 • Ví dụ: "I like apples, but I don't like oranges." (Tôi thích táo nhưng không thích cam.)

Or: Dùng để đưa ra lựa chọn giữa hai hoặc nhiều ý tưởng.

 • Ví dụ: "Do you want tea or coffee?" (Bạn muốn trà hay cà phê?)First, Then, Finally: Từ nối trong trình tự thời gian

First: Dùng để bắt đầu một trình tự hoặc liệt kê.

 • Ví dụ: "First, we need to buy some groceries." (Đầu tiên, chúng ta cần mua một số thực phẩm.)

Then: Dùng để tiếp tục trình tự.

 • Ví dụ: "Then, we can cook dinner." (Sau đó, chúng ta có thể nấu bữa tối.)

Finally: Dùng để kết thúc trình tự.

 • Ví dụ: "Finally, we will enjoy our meal." (Cuối cùng, chúng ta sẽ thưởng thức bữa ăn.)3. Cách sử dụng từ nối cơ bản trong câu

Để sử dụng từ nối hiệu quả trong giao tiếp tiếng Anh, bạn cần thực hành đặt các từ nối này vào câu một cách đúng ngữ pháp và ngữ cảnh. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

 • Sử dụng "and": "I like reading books and watching movies." (Tôi thích đọc sách và xem phim.)
 • Sử dụng "but": "She is kind, but sometimes she can be strict." (Cô ấy tốt bụng, nhưng đôi khi cô ấy có thể nghiêm khắc.)
 • Sử dụng "or": "Would you like to go to the park or stay at home?" (Bạn muốn đi công viên hay ở nhà?)
 • Sử dụng "first," "then," "finally": "First, we will have breakfast. Then, we will go for a walk. Finally, we will relax at home." (Đầu tiên, chúng ta sẽ ăn sáng. Sau đó, chúng ta sẽ đi dạo. Cuối cùng, chúng ta sẽ thư giãn ở nhà.)4. Bài tập thực hành

Để nắm vững cách sử dụng các từ nối cơ bản, hãy thực hành qua các bài tập sau:

 • Điền từ nối vào chỗ trống:
  • Ví dụ: "She likes to swim ___ read books." (and/but/or)
 • Nối câu đơn giản sử dụng từ nối:
  • Ví dụ: "I have a pen. I need paper." (and)II. Từ nối tiếng Anh nâng cao (B1 - C2)

1. Giới thiệu về từ nối nâng cao

Trong ngữ pháp tiếng Anh, từ nối nâng cao (linking words) không chỉ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng mà còn nâng cao kỹ năng viết và nói tiếng Anh. Khi học tiếng Anh giao tiếp ở trình độ B1 - C2, việc sử dụng các từ nối nâng cao sẽ giúp bạn thể hiện sự mạch lạc và logic trong giao tiếp tiếng Anh, từ đó cải thiện khả năng truyền đạt thông tin và gây ấn tượng tốt hơn với người nghe.2. Các loại từ nối nâng caoAlthough, However, Therefore: Từ nối biểu đạt ý tương phản và kết quả

Although: Dùng để diễn tả sự nhượng bộ hoặc mâu thuẫn giữa hai ý tưởng.

 • Ví dụ: "Although it was raining, we still went for a walk." (Mặc dù trời mưa, chúng tôi vẫn đi dạo.)

However: Dùng để chỉ sự đối lập hoặc mâu thuẫn với ý trước đó.

 • Ví dụ: "She is very smart; however, she can be quite lazy." (Cô ấy rất thông minh; tuy nhiên, cô ấy có thể khá lười biếng.)

Therefore: Dùng để chỉ kết quả hoặc hậu quả của một sự việc.

 • Ví dụ: "He studied hard; therefore, he passed the exam." (Anh ấy học chăm chỉ; do đó, anh ấy đã đậu kỳ thi.)Moreover, Furthermore, In addition: Từ nối để bổ sung thông tin

Moreover: Dùng để bổ sung thêm thông tin liên quan và quan trọng.

 • Ví dụ: "She is a talented singer. Moreover, she can play the piano." (Cô ấy là một ca sĩ tài năng. Hơn nữa, cô ấy còn có thể chơi piano.)

Furthermore: Dùng để bổ sung thêm thông tin một cách trang trọng.

 • Ví dụ: "The project is on schedule. Furthermore, it is under budget." (Dự án đang đúng tiến độ. Hơn nữa, nó còn tiết kiệm chi phí.)

In addition: Dùng để thêm thông tin vào ý đã nêu.

 • Ví dụ: "He is a good leader. In addition, he is a great team player." (Anh ấy là một người lãnh đạo giỏi. Ngoài ra, anh ấy còn là một thành viên đội tuyệt vời.)Because, Since, As: Từ nối biểu đạt nguyên nhân

Because: Dùng để giải thích lý do hoặc nguyên nhân.

 • Ví dụ: "She is happy because she got a promotion." (Cô ấy vui vì cô ấy được thăng chức.)

Since: Dùng để chỉ nguyên nhân hoặc thời gian bắt đầu của một sự việc.

 • Ví dụ: "Since it was late, we decided to go home." (Vì đã muộn, chúng tôi quyết định về nhà.)

As: Dùng để chỉ nguyên nhân hoặc lý do.

 • Ví dụ: "As it is raining, we will stay indoors." (Vì trời đang mưa, chúng tôi sẽ ở trong nhà.)3. Cách sử dụng từ nối nâng cao trong câu phức tạp

Việc sử dụng từ nối nâng cao trong các câu phức tạp sẽ giúp bài viết và bài nói của bạn trở nên chuyên nghiệp và rõ ràng hơn. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

Sử dụng "although," "however," và "therefore":

 • Ví dụ: "Although he was tired, he continued to work. However, he needed to rest soon. Therefore, he took a short break." (Mặc dù anh ấy mệt, anh ấy vẫn tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, anh ấy cần nghỉ ngơi sớm. Do đó, anh ấy đã nghỉ ngắn.)

Sử dụng "moreover," "furthermore," và "in addition":

 • Ví dụ: "The new policy is effective. Moreover, it has been well-received by employees. Furthermore, it has led to increased productivity. In addition, it has improved employee morale." (Chính sách mới hiệu quả. Hơn nữa, nó đã được nhân viên đón nhận nồng nhiệt. Ngoài ra, nó đã làm tăng năng suất. Thêm vào đó, nó đã cải thiện tinh thần nhân viên.)

Sử dụng "because," "since," và "as":

 • Ví dụ: "We postponed the meeting because several members were absent. Since we had no quorum, we couldn't proceed. As a result, the meeting was rescheduled." (Chúng tôi hoãn cuộc họp vì một số thành viên vắng mặt. Vì không đủ số lượng, chúng tôi không thể tiến hành. Do đó, cuộc họp được lên lịch lại.)

4. Sự khác biệt trong việc sử dụng từ nối ở các cấp độ khác nhau

Ở các cấp độ B1, B2 và C1, C2, việc sử dụng từ nối sẽ có sự khác biệt về mức độ phức tạp và tinh tế. Ở cấp độ B1 và B2, bạn sẽ tập trung vào việc sử dụng các từ nối cơ bản và nâng cao một cách rõ ràng và trực tiếp. Trong khi đó, ở cấp độ C1 và C2, bạn sẽ học cách sử dụng từ nối một cách tinh tế hơn, phù hợp với ngữ cảnh và phong cách giao tiếp.Dưới đây là một số ví dụ cụ thể để so sánh sự khác biệt này:Cấp độ B1 và B2

Ví dụ 1: Sử dụng các từ nối cơ bản và nâng cao một cách rõ ràng và trực tiếp.

 • Câu B1: "I like reading books because it is relaxing. Moreover, it helps me learn new things."
  • Dịch: "Tôi thích đọc sách vì nó thư giãn. Hơn nữa, nó giúp tôi học được nhiều điều mới."

Ví dụ 2: Sử dụng từ nối để liên kết các ý tưởng đơn giản.

 • Câu B2: "She is studying hard for the exam. Therefore, she doesn't have much free time."
  • Dịch: "Cô ấy đang học chăm chỉ cho kỳ thi. Do đó, cô ấy không có nhiều thời gian rảnh."Cấp độ C1 và C2

Ví dụ 1: Sử dụng từ nối một cách tinh tế hơn, phù hợp với ngữ cảnh và phong cách giao tiếp.

 • Câu C1: "Although she finds the subject challenging, she is determined to excel. Consequently, she spends long hours studying each day."
  • Dịch: "Mặc dù cô ấy thấy môn học này khó khăn, cô ấy quyết tâm vượt qua. Do đó, cô ấy dành nhiều giờ để học mỗi ngày."

Ví dụ 2: Sử dụng từ nối để tạo ra sự liên kết phức tạp và tinh tế hơn giữa các ý tưởng.

 • Câu C2: "Despite the complexity of the project, the team managed to complete it on time. Furthermore, they were able to maintain high quality throughout the process, which is commendable."

  Dịch: "Mặc dù dự án rất phức tạp, đội ngũ đã hoàn thành đúng hạn. Hơn nữa, họ đã duy trì chất lượng cao trong suốt quá trình, điều này rất đáng khen ngợi."Việc sử dụng từ nối nâng cao ở các cấp độ khác nhau sẽ giúp bài viết và bài nói của bạn trở nên chuyên nghiệp và rõ ràng hơn. Ở cấp độ B1 và B2, bạn sẽ tập trung vào việc sử dụng các từ nối cơ bản và nâng cao một cách trực tiếp. Trong khi đó, ở cấp độ C1 và C2, bạn sẽ học cách sử dụng từ nối một cách tinh tế và phù hợp với ngữ cảnh, giúp cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả.

Vì vậy để thi chứng chỉ C1, C2 hoặc các chứng chỉ khác tương đương, bạn cần học và làm quen cách sử dụng các từ nối nâng cao này để nâng band điểm của mình.

5. Bài tập thực hành nâng cao

Để nắm vững cách sử dụng các từ nối nâng cao trong giao tiếp tiếng Anh, hãy thực hành qua các bài tập sau:Viết đoạn văn sử dụng từ nối nâng cao

Bài tập 1: Viết một đoạn văn ngắn về lợi ích của việc học tiếng Anh, sử dụng các từ nối như "moreover," "furthermore," và "because."

 • Ví dụ: "Learning English brings many benefits. Moreover, it helps you access more academic and work materials. Furthermore, you can communicate with people from all over the world. Because English is an international language, mastering English opens up many new opportunities."Sửa lỗi câu bằng cách thêm từ nối phù hợp

Bài tập 2: Sửa các câu dưới đây bằng cách thêm từ nối thích hợp để tạo ra sự mạch lạc và logic.

 • Ví dụ: "He is very talented. He is lazy."
  • Câu sửa: "He is very talented; however, he is lazy."Bài tập thuyết trình bằng tiếng Anh

Bài tập 3: Chuẩn bị một bài nói ngắn về một chủ đề bạn yêu thích, sử dụng các từ nối nâng cao để làm bài nói của bạn mạch lạc hơn.

 • Ví dụ: "Today, I will talk about the benefits of a healthy lifestyle. First, it helps you maintain a healthy weight. Moreover, it can improve your mental health. Furthermore, regular exercise reduces the risk of chronic diseases. Therefore, adopting a healthy lifestyle is crucial for overall well-being."

Nâng cấp tiếng Anh giao tiếp cùng LetTutorVề tiếng Anh giao tiếp LetTutor

LetTutor là trung tâm tiếng Anh giao tiếp online 1 kèm 1 với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, chuyên mang đến môi trường học tập giao tiếp tiếng Anh hiệu quả và giúp học viên phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh nhanh chóng. Sứ mệnh của LetTutor là đem đến môi trường giao tiếp 100% bằng tiếng Anh thông qua các lớp học tiếng Anh gia sư riêng tư cao cấp giúp học viên phát triển tiếng Anh nhanh hơn 40% so với phương pháp học thông thường.Đội ngũ giáo viên

Lettutor sở hữu đội ngũ giáo viên quốc tế dày dặn kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và có bằng cấp giảng dạy quốc tế như TESOL, TESL, TEFL, CELTA. Giáo viên của LetTutor luôn nhiệt tình, tận tâm, luôn duy trì lớp học sôi động, tạo hứng thú cho học viên trong từng buổi học.Các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại LetTutor

LetTutor cung cấp đa dạng các khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1 dành cho mọi đối tượng, từ trẻ em đến người lớn:

 • Khóa học tiếng Anh giao tiếp trẻ em: Giúp trẻ phát triển phản xạ giao tiếp tiếng Anh tự tin và chuẩn bị cho các kỳ thi Cambridge YLE.
 • Tiếng Anh Starters, Movers, Flyers: Luyện thi tiếng Anh theo chuẩn Cambridge cho học sinh
 • Khóa học tiếng Anh giao tiếp căn bản cho người lớn: Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản để phục vụ nhu cầu học tập và công việc.
 • Khóa học tiếng Anh giao tiếp hằng ngày: Rèn luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.
 • Khóa học tiếng Anh giao tiếp du lịch: Tăng cường phản xạ tiếng Anh và từ vựng với những tình huống giao tiếp khi du lịch, giúp học viên xây dựng vốn tiếng Anh cho những chuyến du lịch nước ngoài.
 • Khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm: Nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế, từ giao tiếp cơ bản, phỏng vấn, tổ chức cuộc họp, viết email…
 • Khóa học luyện thi IELTS Speaking: Rèn luyện trả lời các câu hỏi trong bài thi IETLS Speaking cho mục tiêu band điểm từ 4.0 đến 7.5Phương pháp giảng dạy của LetTutor

LetTutor áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp giữa môi trường học tập 100% tiếng Anh bởi giáo viên quốc tế và phần mềm tương tác độc quyền, giúp học viên tăng cường khả năng tương tác, phản xạ và tiếp thu kiến thức hiệu quả. Lộ trình học tập được cá nhân hóa cho từng học viên, đảm bảo phù hợp với trình độ và mục tiêu học tập của mỗi người.

Ngoài ra, học viên mới học tiếng Anh sẽ được hỗ trợ bởi giáo viên người Việt Nam trong giai đoạn đầu, nhờ phương pháp học song song giáo viên Việt Nam và giáo viên Quốc tế giúp xây dựng dần sự tự tin nói tiếng Anh cho học viên. Từ đó hướng học viên phát triển khả năng phản xạ nói tiếng Anh 100% mà không cần thông qua tiếng Việt.

Ưu điểm

 • Tăng cường 40% tốc độ phát triển tiếng Anh: Nhờ áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại và chương trình học bài bản.
 • Học tập trong môi trường 100% tiếng Anh: Giúp học viên nhanh chóng làm quen và rèn luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh tự tin.
 • Lớp học riêng tư, thoải mái: Tạo điều kiện cho học viên tập trung học tập và tương tác trực tiếp với giáo viên.
 • Được theo sát tiến độ phát triển và nhận phản hồi liên tục: Giúp học viên nắm bắt được tiến độ phát triển và điểm yếu của bản thân để điều chỉnh phương pháp học tập phù hợp nhất.Đăng ký học học trải nghiệm ngay

Để đăng ký trải nghiệm học tiếng Anh giao tiếp tại Lettutor, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Điền form đăng ký tư vấn và học thử miễn phí.
 2. Tham gia lớp học trải nghiệm miễn phí.
 3. Được đánh giá khả năng tiếng Anh và tư vấn chi tiết lộ trình học cá nhân hóa.
 4. Đăng ký học và bắt đầu hành trình chinh phục tiếng Anh cùng Lettutor.Hãy điền thông tin ngay hôm nay để được giáo viên Lettutor tư vấn miễn phí và trải nghiệm phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất dành riêng cho bạn!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ NGAY