May 31, 2024 4:03 AM

Cách Dùng 'So' và 'Such' trong Tiếng Anh chi tiết

Hướng dẫn chi tiết cách dùng So và Such trong ngữ pháp tiếng Anh

Cách Dùng 'So' và 'Such' trong Tiếng Anh: Hướng Dẫn Chi TiếtI. Giới Thiệu

Trong tiếng Anh, 'so' và 'such' là hai từ phổ biến và quan trọng để nhấn mạnh tính chất hoặc số lượng. Việc sử dụng đúng 'so' và 'such' không chỉ giúp bạn diễn đạt ý nghĩa một cách chính xác mà còn làm cho câu nói trở nên phong phú và sinh động hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách dùng 'so' và 'such' kèm theo ví dụ minh họa và bài tập thực hành.II. Phân Biệt 'So' và 'Such'

 • So: Từ “so” là trạng từ có nghĩa là “quá” hoặc “như vậy”, thường đi kèm với tính từ hoặc trạng từ để bổ sung ý nghĩa “quá như thế nào” cho từ đó. Ngoài ra, khi làm liên từ, “so” còn có nghĩa là “nên/cho nên”, được dùng để nối 2 cụm chủ - vị biểu thị mối quan hệ nguyên nhân - kết quả. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng các cấu trúc này, bạn có thể tham khảo bài viết TOP 6 lỗi thường gặp ở người mới học tiếng Anh và cách khắc phục.

  • Ví dụ: She was so excited that she couldn't sleep. (Cô ấy đã quá phấn khích đến mức không thể ngủ được.)
 • Such: Từ “such” là từ hạn định có nghĩa là “quá” hoặc “như thế/giống cái này” và thường đi kèm với một danh từ/cụm danh từ để cảm thán, nhấn mạnh mức độ của từ/cụm từ đó. Hãy xem thêm bài viết TOP 5 Tình Huống Giao Tiếp Tiếng Anh Cơ Bản Phổ Biến Nhất và Ví Dụ để thấy các tình huống cụ thể.

  • Ví dụ: He is such a talented musician. (Anh ấy quả là một nhạc sĩ tài năng.)III. Cách Dùng 'So'

1. So khi kết hợp với tính từ hay trạng từ

Meaning: Diễn đạt mức độ "quá" của tính từ/trạng từ

 • Cấu trúc: So + Adjective/Adverb + that

 • Ví dụ: She was so excited that she couldn't sleep. (Cô ấy đã quá phấn khích đến mức không thể ngủ được.)2. So kết hợp với danh từ đếm được số nhiều

Meaning: Diễn đạt số lượng "quá nhiều/ít" của danh từ đếm được

 • Cấu trúc: So + many/few + plural countable nouns + that

 • Ví dụ: There were so many people that we couldn't find a seat. (Có quá nhiều người đến mức chúng tôi không thể tìm được chỗ ngồi.)3. So được sử dụng với danh từ không đếm được

Meaning: Diễn đạt số lượng "quá nhiều/ít" của danh từ không đếm được

 • Cấu trúc: So + much/little + uncountable nouns + that

 • Ví dụ: He had so much homework that he couldn't go out. (Anh ấy có quá nhiều bài tập về nhà đến mức không thể ra ngoài.)4. Dùng làm liên từ (Câu 1, so + Câu 2)

Meaning: Diễn đạt mối quan hệ nguyên nhân - kết quả

 • Cấu trúc: S + V, so + S + V

 • Ví dụ: It was raining, so we stayed indoors. (Trời đang mưa, nên chúng tôi ở trong nhà.)5. Cách sử dụng của cấu trúc So…that

Meaning: Diễn đạt mức độ "quá... đến nỗi"

 • Cấu trúc: So + Adjective/Adverb + that

  • Ví dụ: She was so excited that she couldn't sleep. (Cô ấy đã quá phấn khích đến mức không thể ngủ được.)
 • Cấu trúc: So + many/few + plural noun + that

  • Ví dụ: There were so many people that we couldn't find a seat. (Có quá nhiều người đến mức chúng tôi không thể tìm được chỗ ngồi.)
 • Cấu trúc: So + much/little + uncountable noun + that

  • Ví dụ: He had so much homework that he couldn't go out. (Anh ấy có quá nhiều bài tập về nhà đến mức không thể ra ngoài.)
 • Cấu trúc: So + Adjective/Adverb + Verb + that (Cấu trúc đảo ngữ)

  • Ví dụ: So beautiful was the sunset that we stayed out to watch it. (Hoàng hôn đẹp đến mức chúng tôi ở lại để ngắm.)6. Câu + so that + Mục đích

Meaning: Chỉ mục đích "để mà"

 • Cấu trúc: S + V + so that + S + V

 • Ví dụ: She worked hard so that she could save money. (Cô ấy làm việc chăm chỉ để có thể tiết kiệm tiền.)IV. Cách Dùng 'Such'

1. Diễn Đạt Mức Độ "Quá" của Danh Từ Đếm Được2. Diễn Đạt Mức Độ "Quá" của Danh Từ Không Đếm Được

 • Cấu trúc: Such + Uncountable Noun

 • Ví dụ: It was such bad luck. (Đó là một sự xui xẻo như vậy.)3. Diễn Đạt Mức Độ "Quá" của Danh Từ Số Nhiều

 • Cấu trúc: Such + Plural Noun

 • Ví dụ: They are such wonderful people. (Họ là những người tuyệt vời như vậy.)

Bạn có thể xem thêm các kiến thức khác thông qua bài viết LetTutor - Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh mọi trình độ.4. Diễn Đạt Mức Độ "Quá... Đến Nỗi"

 • Cấu trúc: Such + (a/an) + Noun + that

 • Ví dụ: It was such a good movie that I watched it twice. (Đó là một bộ phim hay đến mức tôi đã xem nó hai lần.)V. So Sánh và Sử Dụng 'So' và 'Such'

**So****Such**
So nằm trước tính từ (không đi kèm danh từ) hoặc trạng từ.Đi với danh từ, có thể có tính từ bổ nghĩa cho danh từ.
Sau So có thể dùng much, many, few hoặc little…Đằng sau Such thường có a/an nếu là một danh từ số ít.
Đối với cụm “so much” sẽ được dùng trong cấu trúc so sánh hơn chứ không sử dụng So đơn thuần.VI. Bài Tập Thực Hành

1. Hoàn thành các câu sau bằng cách dùng 'so'

1/ The movie was ___ interesting

that I watched it twice.


2/ She is ___ talented that everyone admires her.


3/ There are ___ many cars on the road that it causes traffic jams.


4/ He drank ___ much water that he felt sick.


5/ The weather was ___ hot that we stayed indoors all day.2. Hoàn thành các câu sau bằng cách dùng 'such'

1/ He is ___ a kind person that everyone loves him.


2/ It was ___ a great performance that the audience applauded for minutes.


3/ They are ___ hardworking students that they always get good grades.


4/ She has ___ little time that she can't finish her work.


5/ It was ___ a boring lecture that many people fell asleep.3. Chọn 'so' hoặc 'such' để hoàn thành các câu sau

1/ The soup was ___ hot that I couldn't eat it.


2/ He made ___ an effort that he succeeded.


3/ There were ___ few participants that the event was canceled.


4/ She has ___ much patience that she can deal with any problem.


5/ The story was ___ interesting that I couldn't put the book down.


6/ He is ___ a talented artist that his paintings are sold for millions.


7/ The exam was ___ difficult that many students failed.


8/ They are ___ good friends that they always help each other.


9/ She spoke ___ quickly that I couldn't understand her.


10/ It was ___ an amazing trip that I want to go again.VII. Đáp Án Bài Tập

1. Hoàn thành các câu sau bằng cách dùng 'so'

1/ The movie was so interesting that I watched it twice.


2/ She is so talented that everyone admires her.


3/ There are so many cars on the road that it causes traffic jams.


4/ He drank so much water that he felt sick.


5/ The weather was so hot that we stayed indoors all day.2. Hoàn thành các câu sau bằng cách dùng 'such'

1/ He is such a kind person that everyone loves him.


2/ It was such a great performance that the audience applauded for minutes.


3/ They are such hardworking students that they always get good grades.


4/ She has such little time that she can't finish her work.


5/ It was such a boring lecture that many people fell asleep.3. Chọn 'so' hoặc 'such' để hoàn thành các câu sau

1/ The soup was so hot that I couldn't eat it.


2/ He made such an effort that he succeeded.


3/ There were so few participants that the event was canceled.


4/ She has so much patience that she can deal with any problem.


5/ The story was so interesting that I couldn't put the book down.


6/ He is such a talented artist that his paintings are sold for millions.


7/ The exam was so difficult that many students failed.


8/ They are such good friends that they always help each other.


9/ She spoke so quickly that I couldn't understand her.


10/ It was such an amazing trip that I want to go again.VIII. Mẹo Nhớ Nhanh

 • So đi với tính từ hoặc trạng từ: He is so tall.

 • Such đi với danh từ: He is such a tall man.IX. Kết Luận

Hiểu và sử dụng đúng 'so' và 'such' là một kỹ năng quan trọng trong tiếng Anh giao tiếp. Sử dụng hai từ này một cách chính xác sẽ giúp bạn diễn đạt ý nghĩa một cách hiệu quả và chính xác hơn trong nhiều tình huống khác nhau. Để nâng cao kỹ năng của mình, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết trên LetTutor, như Phân biệt cách dùng trạng từ và tính từ trong tiếng Anh để hiểu rõ hơn về cách sử dụng các từ loại khác nhau. Ngoài ra, việc nắm vững cấu trúc câu và cách sử dụng động từ cũng rất quan trọng, hãy đọc thêm bài viết Cách chia động từ tiếng Anh và bài tập để có thêm nhiều kiến thức hữu ích.

Việc thực hành thường xuyên và áp dụng các kiến thức này vào giao tiếp hàng ngày sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh. Đừng quên rằng LetTutor luôn có các khóa học phù hợp với mọi trình độ, từ Chương Trình Pre A1 đến Chương Trình A1, để giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Chúc bạn học tốt và đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc học tiếng Anh!