June 19, 2024 8:22 AM

Phân Biệt Concentrate và Focus trong Tiếng Anh

Sự khác nhau của concentrate và focus. Cách sử dụng concentrate và focus trong câu tiếng Anh

Trong tiếng Anh, "concentrate" và "focus" là hai từ thường được sử dụng để diễn tả sự chú ý và tập trung. Mặc dù chúng có ý nghĩa tương đồng, nhưng cách sử dụng và ngữ cảnh áp dụng lại có những điểm khác biệt. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa "concentrate" và "focus", cũng như cách sử dụng chúng trong các câu tiếng Anh.

Concentrate là gì?

"Concentrate" là động từ có nghĩa là tập trung cao độ vào một hoạt động hoặc đối tượng cụ thể. Khi bạn "concentrate", bạn dồn hết sự chú ý và năng lượng vào một việc để hoàn thành nó một cách hiệu quả. Ví dụ:

 • I need to concentrate on my homework. (Tôi cần tập trung vào bài tập về nhà.)
 • She couldn't concentrate because of the noise. (Cô ấy không thể tập trung vì tiếng ồn.)

Focus là gì?

"Focus" cũng là động từ và danh từ, có nghĩa là tập trung vào một điểm hoặc mục tiêu nhất định. Khi bạn "focus", bạn đặt sự chú ý của mình vào một điều cụ thể và loại bỏ những yếu tố gây xao lãng khác. Ví dụ:

 • You should focus on your goals. (Bạn nên tập trung vào mục tiêu của mình.)
 • The camera automatically focuses on the subject. (Máy ảnh tự động lấy nét vào đối tượng.)

Sự khác biệt chính giữa Concentrate và Focus

 1. Cách sử dụng:

  • Concentrate: Thường dùng để diễn tả hành động tập trung cao độ, dồn hết sự chú ý và năng lượng vào một việc.
  • Focus: Thường dùng để diễn tả việc đặt sự chú ý vào một mục tiêu hoặc điểm nhất định.
 2. Ngữ cảnh:

  • Concentrate: Thường dùng trong ngữ cảnh cần sự chú ý cao độ và loại bỏ các yếu tố gây phân tâm.
  • Focus: Thường dùng trong ngữ cảnh cần định hướng sự chú ý vào một điều cụ thể hoặc khi nói về việc điều chỉnh sự chú ý.
 3. Cấu trúc:

  • Concentrate thường đi kèm với giới từ "on": concentrate on something.
  • Focus có thể đi kèm với giới từ "on" hoặc được sử dụng như một danh từ: focus on something, the focus of something.

Ví dụ câu tiếng Anh sử dụng Concentrate và Focus

Dưới đây là một số câu tiếng Anh minh họa cách sử dụng "concentrate" và "focus" trong ngữ cảnh khác nhau:

 • I need to concentrate on my studies to pass the exam. (Tôi cần tập trung vào việc học để qua kỳ thi.)
 • It's hard to concentrate with all this noise around. (Thật khó để tập trung với tất cả tiếng ồn xung quanh.)
 • Let's focus on finding a solution to the problem. (Hãy tập trung vào việc tìm giải pháp cho vấn đề.)
 • The main focus of the meeting was the budget plan. (Trọng tâm chính của cuộc họp là kế hoạch ngân sách.)

Đoạn văn sử dụng cả Concentrate và Focus

In today’s fast-paced world, it's essential to concentrate on our tasks to achieve high productivity. For example, when studying for an exam, one must concentrate to understand and retain the information. However, it's equally important to focus on long-term goals and objectives. By maintaining a clear focus on what we want to achieve, we can better allocate our time and resources to reach our desired outcomes. Balancing both the ability to concentrate on immediate tasks and the capacity to focus on future aspirations is key to personal and professional success.

Kết Luận

Việc hiểu và phân biệt rõ "concentrate" và "focus" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác hơn, đồng thời cải thiện khả năng viết và giao tiếp của mình. Trong cuộc sống và công việc, việc tập trung cao độ vào từng nhiệm vụ cũng như định hướng rõ ràng mục tiêu sẽ giúp bạn đạt được những thành công mong muốn. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề concentrate và focus, cùng với các câu ví dụ:

 1. Attention (sự chú ý): Paying attention to details is crucial in this job.
 2. Distraction (sự phân tâm): Try to eliminate all distractions when you study.
 3. Determination (sự quyết tâm): Her determination to succeed is admirable.
 4. Goal (mục tiêu): Setting clear goals helps to stay focused.
 5. Mindfulness (sự chú tâm): Practicing mindfulness can improve your concentration.

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh!

Bài viết liên quan:

1/ Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh 2/ Cách luyện tập thuyết trình Tiếng Anh tự tin 3/ Phân biệt Job và Career 4/ Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh 5/ Kiến thức từ loại tiếng Anh căn bản