June 19, 2024 8:22 AM

Phân Biệt Emigrate và Immigrate trong Tiếng Anh

Emigrate và Immigrate khác nhau thế nào? Cách dùng Emigrate và Immigrate trong câu và đoạn văn tiếng Anh

Trong tiếng Anh, "emigrate" và "immigrate" là hai từ thường được sử dụng để diễn tả hành động di chuyển từ một quốc gia này sang quốc gia khác. Tuy nhiên, chúng có sự khác biệt về ngữ nghĩa và ngữ cảnh sử dụng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa "emigrate" và "immigrate", cũng như cách sử dụng chúng trong các câu tiếng Anh.

Emigrate là gì?

"Emigrate" là động từ có nghĩa là rời khỏi quốc gia của mình để sống ở một quốc gia khác. Từ này tập trung vào hành động rời khỏi quốc gia gốc. Ví dụ:

 • My grandparents emigrated from Italy to the United States in the 1950s. (Ông bà tôi đã di cư từ Ý sang Hoa Kỳ vào những năm 1950.)
 • She decided to emigrate to Canada for better job opportunities. (Cô ấy quyết định di cư sang Canada để có cơ hội việc làm tốt hơn.)

Immigrate là gì?

"Immigrate" là động từ có nghĩa là nhập cư vào một quốc gia khác để sống. Từ này tập trung vào hành động đến một quốc gia mới. Ví dụ:

 • Many people immigrate to the United States in search of a better life. (Nhiều người nhập cư vào Hoa Kỳ để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn.)
 • He immigrated to Australia with his family when he was a child. (Anh ấy đã nhập cư vào Úc cùng gia đình khi còn nhỏ.)

Sự khác biệt chính giữa Emigrate và Immigrate

 1. Hướng di chuyển:

  • Emigrate: Tập trung vào hành động rời khỏi quốc gia gốc.
  • Immigrate: Tập trung vào hành động đến một quốc gia mới.
 2. Ngữ cảnh:

  • Emigrate: Dùng khi muốn nhấn mạnh quá trình rời bỏ quốc gia của mình.
  • Immigrate: Dùng khi muốn nhấn mạnh quá trình nhập cư vào một quốc gia khác.
 3. Đối tượng:

  • Emigrate: Người di cư được gọi là "emigrant".
  • Immigrate: Người nhập cư được gọi là "immigrant".

Ví dụ câu tiếng Anh sử dụng Emigrate và Immigrate

Dưới đây là một số câu tiếng Anh minh họa cách sử dụng "emigrate" và "immigrate" trong ngữ cảnh khác nhau:

 • They decided to emigrate from their home country due to political instability. (Họ quyết định rời khỏi quê hương của mình vì tình hình chính trị không ổn định.)
 • After many years, they finally got the chance to immigrate to the United States. (Sau nhiều năm, cuối cùng họ cũng có cơ hội nhập cư vào Hoa Kỳ.)
 • The family emigrated from Russia during the early 1900s. (Gia đình đã rời khỏi Nga vào đầu những năm 1900.)
 • She immigrated to France to pursue her studies. (Cô ấy nhập cư vào Pháp để theo đuổi việc học.)

Đoạn văn sử dụng cả Emigrate và Immigrate

When people emigrate from their home country, they leave behind familiar surroundings and often face significant challenges. For example, a family might emigrate from a country due to economic hardships, seeking better opportunities abroad. Once they reach their destination and immigrate, they begin the process of adapting to a new culture and lifestyle. The journey from emigrating to immigrating involves not only physical relocation but also emotional and psychological adjustments.

Kết Luận

Tóm lại, "Emigrate" là động từ có nghĩa là rời khỏi quốc gia của mình để sống ở một quốc gia khác còn "Immigrate" là động từ có nghĩa là nhập cư vào một quốc gia khác để sống.

Việc hiểu và phân biệt rõ "emigrate" và "immigrate" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác hơn, đồng thời cải thiện khả năng viết và giao tiếp của mình. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Emigrate và Immigrate, cùng với các câu ví dụ:

 1. Migration (di cư): Migration patterns have changed significantly over the years.
 2. Refugee (người tị nạn): The country has accepted many refugees fleeing from conflict zones.
 3. Asylum (tị nạn): They sought asylum in a neighboring country.
 4. Expatriate (người sống ở nước ngoài): He works as an expatriate in Japan.
 5. Citizenship (quyền công dân): She applied for citizenship after living in the country for several years.

Việc học và sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và viết lách của mình. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc học tiếng Anh!