May 27, 2024 5:56 AM

Sử dụng liên từ và kết hợp từ trong câu phức và câu ghép

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về liên từ và kết hợp từ (Collocation), từ định nghĩa, phân loại đến cách sử dụng và các bài tập thực hành.

I. Giới Thiệu

Trong tiếng Anh, liên từ và kết hợp từ đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết các câu và mệnh đề, giúp câu văn trở nên mạch lạc và dễ hiểu hơn. Hiểu và sử dụng đúng liên từ và kết hợp từ trong câu phức và câu ghép sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng viết và giao tiếp tiếng Anh. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về liên từ và kết hợp từ, từ định nghĩa, phân loại đến cách sử dụng và các bài tập thực hành. Để có cái nhìn tổng quan hơn về ngữ pháp tiếng Anh, bạn có thể tham khảo bài viết về Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh mọi trình độ.II. Định Nghĩa và Phân Loại

a. Liên Từ Là Gì?

Liên từ (conjunctions) là từ hoặc cụm từ dùng để nối các từ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu lại với nhau. Chúng có vai trò tạo nên sự liên kết logic giữa các thành phần trong câu, giúp câu văn trở nên mạch lạc và dễ hiểu hơn.b. Kết Hợp Từ Là Gì?

Kết hợp từ (correlative conjunctions) là cặp từ hoặc cụm từ luôn đi cùng nhau để liên kết hai phần trong câu có tính chất tương đương nhau. Ví dụ: both...and, either...or, neither...nor.III. Câu Phức và Câu Ghép

a. Câu Phức Là Gì?

Câu phức (complex sentences) là câu chứa một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc được kết nối với mệnh đề chính bằng liên từ phụ thuộc.

Cấu Trúc Câu Phức:

 • Mệnh đề chính + liên từ phụ thuộc + mệnh đề phụ thuộc.
 • Liên từ phụ thuộc + mệnh đề phụ thuộc + mệnh đề chính.

Ví dụ:

 • "I will call you when I arrive."
 • "When I arrive, I will call you."b. Câu Ghép Là Gì?

Câu ghép (compound sentences) là câu chứa hai hoặc nhiều mệnh đề độc lập được nối với nhau bằng liên từ kết hợp. Mỗi mệnh đề độc lập đều có chủ ngữ và vị ngữ riêng và có thể đứng riêng lẻ thành một câu hoàn chỉnh.

Cấu Trúc Câu Ghép:

 • Mệnh đề độc lập + liên từ kết hợp + mệnh đề độc lập.

Ví dụ:

 • "I wanted to go for a walk, but it started to rain."
 • "She loves reading, and he enjoys writing."IV. Sử Dụng Liên Từ và Kết Hợp Từ Trong Câu Phức và Câu Ghép

a. Liên Từ Phụ Thuộc (Subordinating Conjunctions)

Định Nghĩa và Cách Sử Dụng:

Liên từ phụ thuộc dùng để nối mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề chính. Chúng chỉ ra mối quan hệ về thời gian, nguyên nhân, điều kiện hoặc tương phản giữa các mệnh đề.

Ví dụ:

 • "After, although, as, because, before, even though, if, since, though, unless, until, when, while"

Ví dụ minh họa:

 • "She was tired because she had worked all day."
 • "Although it was raining, they went for a walk."b. Liên Từ Kết Hợp (Coordinating Conjunctions)

Định Nghĩa và Cách Sử Dụng:

Liên từ kết hợp dùng để nối hai mệnh đề độc lập, từ, hoặc cụm từ có cùng chức năng trong câu.

Ví dụ:

 • "For, and, nor, but, or, yet, so" (FANBOYS)

Ví dụ minh họa:

 • "I wanted to buy a new dress, but I didn't have enough money."
 • "She can sing well, and she also plays the guitar."c. Kết Hợp Từ (Correlative Conjunctions)

Định Nghĩa và Cách Sử Dụng:

Kết hợp từ luôn đi đôi với nhau và được sử dụng để liên kết hai phần của câu có tính chất tương đương.

Ví dụ:

 • "Both...and, either...or, neither...nor, not only...but also, whether...or"

Ví dụ minh họa:

 • "Both the teacher and the students were excited about the project."
 • "You can either stay here or come with us."V. Bài Tập Thực Hànha. Bài Tập Điền Vào Chỗ Trống

1/ She was tired ____ she had worked all day. (because/although)

2/ I will call you ____ I arrive. (when/but)

3/ ____ it was raining, they went for a walk. (Although/and)

4/ Both the teacher ____ the students were excited about the project. (and/but)

5/ You can either stay here ____ come with us. (or/so)

6/ I wanted to go for a walk, ____ it started to rain. (but/so)

7/ She loves reading, ____ he enjoys writing. (and/nor)

8/ ____ you study hard, you will pass the exam. (If/because)

9/ He didn't go to the party ____ he was not invited. (because/but)

10/ They will not leave ____ the work is done. (until/and)b. Bài Tập Viết Lại Câu

11/ She was tired because she had worked all day. (rewrite using although)

12/ I will call you when I arrive. (rewrite using if)

13/ Although it was raining, they went for a walk. (rewrite using but)

14/ Both the teacher and the students were excited about the project. (rewrite using not only...but also)

15/ You can either stay here or come with us. (rewrite using neither...nor)

16/ I wanted to go for a walk, but it started to rain. (rewrite using so)

17/ She loves reading, and he enjoys writing. (rewrite using while)

18/ If you study hard, you will pass the exam. (rewrite using unless)

19/ He didn't go to the party because he was not invited. (rewrite using as)

20/ They will not leave until the work is done. (rewrite using when)c. Bài Tập Chọn Đáp Án Đúng

21/ She was tired (because / although) she had worked all day.

22/ I will call you (when / but) I arrive.

23/ (Although / and) it was raining, they went for a walk.

24/ Both the teacher (and / but) the students were excited about the project.

25/ You can either stay here (or / so) come with us.

26/ I wanted to go for a walk, (but / so) it started to rain.

27/ She loves reading, (and / nor) he enjoys writing.

28/ (If / because) you study hard, you will pass the exam.

29/ He didn't go to the party (because / but) he was not invited.

30/ They will not leave (until / and) the work is done.d. Đáp Án Bài Tập

1/ because

2/ when

3/ Although

4/ and

5/ or

6/ but

7/ and

8/ If

9/ because

10/ until11/ Although she was tired, she had worked all day.

12/ If I arrive, I will call you.

13/ It was raining, but they went for a walk.

14/ Not only the teacher but also the students were excited about the project.

15/ You can neither stay here nor come with us.

16/ It started to rain, so I wanted to go for a walk.

17/ While she loves reading, he enjoys writing.

18/ Unless you study hard, you will pass the exam.

19/ As he was not invited, he didn't go to the party.

20/ When the work is done, they will not leave.21/ because

22/ when

23/ Although

24/ and

25/ or

26/ but

27/ and

28/ If

29/ because

30/ untilVI. Kết Luận

Việc hiểu và sử dụng đúng liên từ và kết hợp từ trong câu phức và câu ghép là vô cùng quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Nắm vững các kiến thức này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng viết và giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả. Hãy thực hành thường xuyên để củng cố kiến thức và kỹ năng của mình.VII. Tài Nguyên Học Tập Bổ Sung

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích về liên từ và kết hợp từ trong câu phức và câu ghép. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc bài tập nào đã hoàn thành, hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn thêm.Giải ngố ngữ pháp tiếng Anh cùng LetTutor

Các khóa học phát triển ngữ pháp tiếng Anh tại LetTutor

LetTutor cung cấp nhiều khóa học ngữ pháp tiếng Anh online 1 kèm 1 dành cho mọi lứa tuổi:

 • Các khóa học cơ bản cho người lớn và trẻ em: Giúp học viên nắm vững các quy tắc ngữ pháp cơ bản, phục vụ cho việc học tập và giao tiếp hàng ngày. Giúp học viên đạt ngữ pháp trình độ tương đương A2
 • Các khóa học nâng cao cho người lớn và trẻ em: Nâng cao kiến thức ngữ pháp và áp dụng vào các tình huống giao tiếp phức tạp. Giúp học viên đạt ngữ pháp trình độ tương đương B1 đến C1 (IETLS 4.0-7.5)
 • Khóa học luyện thi IELTS Speaking: Tập trung vào các cấu trúc ngữ pháp cần thiết cho bài thi IELTS, giúp học viên phát triển phản xạ ngữ pháp khi nói, đạt điểm cao trong phần thi Speaking.Phương pháp giảng dạy ngữ pháp tại LetTutor

LetTutor áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp giữa môi trường học tập 100% tiếng Anh và phần mềm tương tác độc quyền. Lộ trình học tập được cá nhân hóa cho từng học viên, đảm bảo phù hợp với trình độ và mục tiêu học tập của mỗi người.

Học viên mới sẽ được hỗ trợ bởi giáo viên người Việt trong giai đoạn đầu, giúp họ tự tin hơn khi bước vào các buổi học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Ưu điểm

 • Phát triển nhanh chóng: Phương pháp giảng dạy hiện đại và chương trình học bài bản giúp tăng cường 40% tốc độ nắm vững ngữ pháp.
 • Môi trường học tập 100% tiếng Anh: Giúp học viên nhanh chóng làm quen và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách tự tin.
 • Lớp học riêng tư: Tạo điều kiện cho học viên tập trung và tương tác trực tiếp với giáo viên.
 • Theo sát tiến độ học tập: Học viên nhận được phản hồi liên tục để điều chỉnh phương pháp học tập phù hợp nhất.Đăng ký học thử ngay

Để đăng ký trải nghiệm khóa học ngữ pháp tiếng Anh tại LetTutor, bạn hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Điền form đăng ký tư vấn và học thử miễn phí.

Bước 2: Tham gia lớp học trải nghiệm miễn phí.

Bước 3: Được đánh giá khả năng ngữ pháp và tư vấn chi tiết lộ trình học cá nhân hóa.

Bước 4: Đăng ký học và bắt đầu hành trình chinh phục ngữ pháp tiếng Anh cùng LetTutor.

Hãy điền thông tin ngay hôm nay để được giáo viên LetTutor tư vấn miễn phí và trải nghiệm phương pháp học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả nhất dành riêng cho bạn!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ NGAYVề khóa học ngữ pháp tiếng Anh tại LetTutor

LetTutor là trung tâm tiếng Anh online 1 kèm 1 với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, chuyên mang đến môi trường học tập tiếng Anh hiệu quả và giúp học viên phát triển toàn diện kỹ năng ngữ pháp. Sứ mệnh của LetTutor là tạo ra môi trường học tập 100% bằng tiếng Anh, giúp học viên nắm vững ngữ pháp nhanh hơn 40% so với các phương pháp học truyền thống.Đội ngũ giáo viên tại LetTutor

LetTutor sở hữu đội ngũ giáo viên quốc tế giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và có bằng cấp giảng dạy quốc tế như TESOL, TESL, TEFL, CELTA. Giáo viên tại LetTutor luôn tận tâm và nhiệt huyết, đảm bảo mỗi buổi học đều thú vị và hiệu quả, giúp học viên dễ dàng nắm bắt các quy tắc ngữ pháp.